abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief november 2020

Actieve inzet op infectiepreventie in de gehandicaptensector

Deze week heeft het Regionaal Coördinatie Team (RCT) een plan goedgekeurd waarmee de aandacht voor infectiepreventie in de gehandicaptensector een flinke boost krijgt. Doel van de activiteiten: kennis over infectiepreventie breed onder de aandacht brengen en daardoor meer bewustwording creëren en het tegengaan van antibioticaresistentie.
shutterstock_1733339294-1920x1280
Dat gaan we doen door het verspreiden van de juiste informatie en praktisch toepasbare tools. We willen laten zien dat organisaties, groot en klein, heel laagdrempelig kunnen starten met het inzetten op infectiepreventie.

Transmurale werkafspraken beschikbaar

Sinds kort zijn er landelijke transmurale werkafspraken BRMO beschikbaar, geschreven voor medewerkers van zorgorganisaties in de eerste, tweede en derde lijn. Met deze werkafspraken zorg je als medewerker voor een goede en complete overdracht als je de stappen voor jouw scenario doorloopt.

handhygiene

Terugblik webinar: 'Nog te weinig kennis in kleine thuiszorgorganisaties'

Antibioticaresistentie en infectiepreventie zijn ook binnen de thuiszorg belangrijke thema’s. Daarom organiseerde het zorgnetwerk een webinar over dit thema. Zo’n 20 medewerkers van thuiszorgorganisaties kwamen op 28 oktober bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen.
handen-wassen
Heleen Dixon, teamleider wijkverpleging bij Zorg- en wooncentrum De Haven (Bunschoten), was ook aanwezig bij het webinar: 'Wat mij is bijgebleven is dat er bij veel thuiszorgorganisaties, waarschijnlijk omdat ze klein zijn, nog te weinig aandacht is voor infectiepreventie. Zeker nu met zo’n grote crisis als corona las ik tussen de regels door dat zij hier weinig begeleiding in hebben.'

Even voorstellen… Lieselotte Koevoets (Huisarts, RCT-lid en projectleider)

Wat is jouw rol in het zorgnetwerk?

'Afgelopen zomer ben ik als huisarts toegetreden tot het Regionaal Coördinatie Team (RCT). Ik zoek naar projecten die binnen de huisartsenpraktijk kunnen bijdragen aan het verminderen van antibioticaresistentie, en heb daarin ook een uitvoerende rol.'
Lieselotte-Koevoets-1920x1280

Waar ben je op dit moment mee bezig?

'Ik heb net twee nieuwe huisartsen (Marjolein Doornbos en Roos Broekman) bij het zorgnetwerk betrokken, die nascholingen rondom juist gebruik van antibiotica gaan verzorgen in FTO-groepen. Ook verdiep ik me in de opzet van een nascholing over communicatie rondom antibioticagebruik.'

Wat hoop je te bereiken?

'Ik hoop op meer kennis, aandacht, en zeker ook enthousiasme onder huisartsen over het juist voorschrijven van antibiotica. Bij projecten in andere vakgebieden hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren door vanuit mijn huisartsgeneeskundige perspectief mee te denken.'

Ook interessant!

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.