abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief maart 2021

Sectorpagina Gehandicaptenzorg is live!

Om per sector specifieke informatie over infectiepreventie en antibioticaresistentie te kunnen bieden, hebben we speciale sectorpagina’s binnen onze website ingericht. Als eerste zijn we aan de slag gegaan met de gehandicaptenzorg en deze informatie staat sinds vandaag live.
Gehandicaptenzorg
Hier lees je o.a. wat organisaties concreet kunnen doen aan infectiepreventie en vind je een overzicht met handige tools, hulpmiddelen en richtlijnen om te gebruiken in deze sector.

Kan een computer bepalen welke patiënten een ziekenhuisinfectie hebben ontwikkeld?

Om infecties te kunnen voorkomen is het belangrijk om eerst in kaart te brengen hoe en hoe vaak deze ontstaan. Hoeveel wondinfecties ontstaan er bijvoorbeeld na operaties aan de dikke darm? En hoe meet je dit zo betrouwbaar mogelijk zonder dat het zorgpersoneel extra tijd kost?
ziekenhuisinfectie
Dat is de kern van het project Semi-geautomatiseerde Surveillance van Zorginfecties dat Maaike van Mourik (AIOS medische microbiologie) en Janneke Verberk (epidemioloog) vanuit het zorgnetwerk uitvoeren.

Zij proberen om door middel van algoritmes deze informatie op een betrouwbare manier uit de bestaande ziekenhuisinformatiesystemen te halen. Als dit hen lukt zou deze manier van surveillance landelijk ingezet kunnen worden en een belangrijke bron van informatie kunnen worden voor interventies op het gebied van infectiepreventie. In de volgende subsidieperiode wordt dit project uitgebreid naar bloedbaaninfecties, bijvoorbeeld als gevolg van het plaatsen van een centrale lijn bij patiënten. Daarnaast blijven zij in de komende twee jaar aandacht besteden aan kennisopbouw en kennisdeling.

Even voorstellen…. Rivka van Deijk (Projectmanager)

Wat is jouw rol in het zorgnetwerk?
‘Sinds 1 maart ben ik drie dagen in de week werkzaam als Projectmanager bij het zorgnetwerk. In deze rol zal ik verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van bepaalde deelprojecten, met een inhoudelijke focus op infectiepreventie en op het betrekken van de sector Thuiszorg. Daarnaast zal ik als onderdeel van het programmabureau ook ondersteuning bieden aan andere projectleiders en aan het Regionaal Coördinatieteam.’
Rivka van Deijk
Waar ben je op dit moment mee bezig?
‘Op dit moment ben ik vooral nog druk om iedereen binnen het netwerk te leren kennen, het aantal betrokken personen en organisaties is natuurlijk aanzienlijk. Ook probeer ik grip te krijgen op de activiteiten die uitgevoerd worden en hoe die zich tot elkaar verhouden. Soms overweldigend maar ontzettend interessant! En praktisch gezien ben ik samen met Heine van Wieren, de netwerkcoördinator, bezig met de opvolging van de subsidieaanvraag 2021-2023 zodat we ook de komende twee jaar veel nuttige activiteiten op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie kunnen realiseren!’

Wat hoop je te bereiken?
‘Ik hoop bij te kunnen dragen aan de toegevoegde waarde van het netwerk voor deelnemende zorgorganisaties. En natuurlijk aan de efficiënte uitvoering van activiteiten om infectiepreventie en het gevaar van antibioticaresistentie duurzaam op de kaart te zetten in de regio Utrecht.’

Wil jij in onze pool met deskundigen infectiepreventie?

Binnen ons zorgnetwerk ontplooien we diverse activiteiten op het gebied van infectiepreventie. Om al deze activiteiten ook te kunnen uitvoeren, zijn we bezig met samenstellen van een pool van experts die we kunnen benaderen of naar kunnen verwijzen als organisaties een deskundige infectiepreventie nodig hebben. Deze lijst met namen en contactgegevens plaatsen wij vervolgens op onze website. Interesse?
Deskundige infectiepreventie

Ook interessant!

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.