abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief juni 2021

Subsidie 2021-2023 toegekend

Het regionaal zorgnetwerk ABR Utrecht ontvangt een tweejaarlijkse subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid om haar activiteiten te financieren. Per 1 mei is de nieuwe subsidieperiode ingegaan en hebben wij weer nieuwe projecten lopen op het gebied van infectiepreventie, het bevorderen van rationeel antibioticagebruik (antibiotic stewardship), en surveillance van uitbraken en dragerschap van resistente micro-organismen, antibioticagebruik en zorginfecties.
Gehandicaptenzorg
Hierbij betrekken wij zorgorganisaties uit de regio Utrecht in verschillende sectoren: huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg en publieke gezondheidszorg.

RCT-lid Ada Gigengack vertelt in onderstaand interview alvast meer over de ondersteuning die we zorgorganisaties kunnen bieden op het gebied van infectiepreventie, o.a. door middel van scholing en begeleiding door een deskundige infectiepreventie.

Even voorstellen…. Ada Gigengack (Deskundige Infectiepreventie)

Wat is jouw rol in het zorgnetwerk?
In 2018 ben ik gestart als lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) van het zorgnetwerk. In die rol vertegenwoordig ik de deskundigen infectiepreventie en maak ik me er hard voor dat infectiepreventie op de agenda van het zorgnetwerk blijft. Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het terugdringen van antibioticaresistentie, en daarnaast draagt het ook bij aan een betere kwaliteit van zorg in het algemeen. Want kennis van de basishygiëne vormt het fundament onder goede en veilige patiëntenzorg, en aan die kennis ontbreekt het helaas nog wel eens.
ziekenhuisinfectie
Waar ben je op dit moment mee bezig?
Onze focus de komende twee jaar ligt op projecten voor de langdurige zorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. We hebben een breed aanbod op het gebied van infectiepreventie ontwikkeld waar zorgorganisaties gebruik van kunnen maken. Dit is nu ook te vinden op onze website zodat de eerste aanmeldingen plaats kunnen vinden!
  • Een quick scan waarmee je in enkele minuten bepaalt op welke terreinen je aan de slag kunt met infectiepreventie.
  • Begeleiding bij het opzetten of ondersteunen van de infectiepreventiecommissie. Een onmisbare commissie in je organisatie om het infectiepreventiebeleid te bepalen.
  • Een uitgebreide audit op het gebied van infectiepreventie, uitgevoerd door een ervaren deskundige infectiepreventie. Op basis van de rapportage en aanbevelingen kan een praktisch verbeterplan opgesteld worden.
  • Op de werkvloer is behoefte aan meer kennis over infectiepreventie. Daarom stimuleert het zorgnetwerk organisaties om hun werknemers basisscholing op het gebied van infectiepreventie aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld de opleiding tot contactpersoon infectiepreventie (CIP) of hygiëne kwaliteitsmedewerker (HKM) zijn, of een maatwerk in-company training.
  • Daarnaast ondersteunt het zorgnetwerk de opleiding en coaching van Infectiepreventie Adviseurs (IPA). De IPA vormt de verlengde arm van de deskundige infectiepreventie, wanneer die niet dagelijks in een organisatie beschikbaar is. De IPA draagt actief het infectiepreventiebeleid uit, fungeert als vraagbaak en heeft een motiverende en stimulerende rol bij de implementatie van richtlijnen.
Wat hoop je te bereiken?
Wat COVID ons afgelopen jaar heeft geleerd is dat kennis van infectiepreventie onontbeerlijk is in elke zorgorganisatie, om het hoofd te kunnen bieden aan uitbraken. Maar ook zonder een pandemie blijft infectiepreventie belangrijk om goede zorg te bieden. Ik hoop dan ook dat er gebruik gemaakt zal worden van het mooie aanbod van het zorgnetwerk om infectiepreventie in alle geledingen een boost te geven!

Webinar voor Medewerkers Thuiszorg

Op woensdag 16 juni van 15:30–16:30 uur organiseert het zorgnetwerk een webinar voor medewerkers uit de thuiszorg. Doel is om thuiszorgmedewerkers voor te lichten over de ondersteuning die wij de komende twee jaar kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing of begeleiding door een deskundige infectiepreventie.
Thuiszorg
Maar ook om ideeën te horen over welke activiteiten nog meer nodig zijn in de sector en hoe we thuiszorgmedewerkers het beste kunnen bereiken en betrekken bij onze activiteiten. Ook hopen we een aantal medewerkers uit de thuiszorg aan ons te binden die als ambassadeur of projectleider voor het zorgnetwerk aan de slag willen.

Uitrol MUIZ overgedragen aan GGD

In 2019 is het zorgnetwerk begonnen met het voorbereiden van de implementatie van het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bij zorginstellingen in de regio Utrecht.
Deskundige infectiepreventie
MUIZ faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorgorganisaties in de regio. En zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Dit alles met als doel om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken en verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Na onze pilot met een groep koploperinstellingen is de GGD regio Utrecht per 1 mei aan de slag gegaan met de uitrol van MUIZ in de regio. Wij hopen dat veel organisaties zich aan zullen sluiten bij dit initiatief om de impact van gegevensdeling over infectieziekten en BRMO zo hoog mogelijk te laten zijn! Voor deelname aan MUIZ of meer informatie kunnen geïnteresseerde zorginstellingen contact opnemen via muiz@ggdru.nl.

Volg ons op LinkedIn!

Het zorgnetwerk heeft sinds kort een eigen LinkedIn pagina. Daarop delen we ook tussen de nieuwsbrieven door interessante informatie met betrekking tot infectiepreventie en antibioticaresistentie. Natuurlijk over onze eigen activiteiten. Maar ook over die van de andere negen regionale zorgnetwerken ABR in Nederland. En interessante artikelen en interviews, richtlijnen, tools en tips, trainingen, en andere relevante informatie. Dus volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte!
Deskundige infectiepreventie

Ook interessant!

  • De afgelopen maanden hebben er weer meerdere FTO’s “Juist Gebruik van Antibiotica” plaatsgevonden met huisartsen en apothekers. Wil jij ook meer leren over juist gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op voor het FTO “Juist gebruik van antibiotica” dat kosteloos wordt aangeboden door het zorgnetwerk! Neem voor meer informatie contact op met Lieselotte Koevoets via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.
  • Binnen ons zorgnetwerk ontplooien we diverse activiteiten op het gebied van infectiepreventie. En ondersteunen we zorgorganisaties die voor een audit, advies of scholing een beroep op een deskundige infectiepreventie willen doen. Daarom hebben we een pool van experts opgezet die we kunnen benaderen of naar kunnen verwijzen als organisaties een deskundige infectiepreventie nodig hebben. Wil jij ook opgenomen worden in onze pool van DI’ers? Neem dan contact met ons op via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.