abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief augustus 2021

Aanbod van het Zorgnetwerk Utrecht

Een van de doelstelling van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (RZN ABR) Utrecht voor de periode mei 2021 – april 2023 is het bevorderen van de infectiepreventie bij organisaties in de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg.
IPC
Op basis van de resultaten van een Quick Scan Infectiepreventie (online in te vullen) kan een instelling uit de regio Utrecht gebruik maken van het aanbod en aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk.

Deze wordt geboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om bijvoorbeeld de kosten van een audit, scholing voor medewerkers, opleiden tot infectiepreventie adviseurs of ondersteuning door een deskundige infectiepreventie te (helpen) dekken. De basisscholing en opleiding tot IPA worden in deze nieuwsbrief uitgelicht. Verder lees je een interview met de enthousiaste projectleiders Anna-Febe Hartzuiker en Marleen van Gerven. Zij vertellen in “Even voorstellen….” meer over hun ideeën om aan de slag te gaan met Gehandicaptenzorg organisaties nadat deze de Quick Scan hebben ingevuld.

Opleiding Infectiepreventie Adviseur (IPA); start 17 september!

In september start de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA), aangeboden door de Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) in Utrecht.
stip-720x224
Tijdens de 5,5 daagse training krijgt de IPA kennis van infectiepreventie en kwaliteitsinstrumenten en worden vaardigheden aangeleerd om de opgedane kennis en tools succesvol te hanteren bij verandertrajecten.

Vanuit het RZN ABR is vergoeding mogelijk voor de opleidingskosten. Een aantal voorwaarden zijn van toepassing.

Wat RZN ABR Utrecht kan bieden:
 • Bij het gelijktijdig op laten leiden van twee IPAs door een organisatie vergoedt het zorgnetwerk de opleidingskosten van de tweede IPA tot een maximumbedrag van €1.200.
 • Een voorwaarde voor vergoeding van de opleiding is dat beide deelnemers een volledig coachingstraject door een deskundige infectiepreventie (DI) volgen. Gedurende een half jaar na de IPA opleiding, worden de nieuwe IPAs gemiddeld twee uur per twee weken op locatie door een DI in de praktijk begeleid (totaal 26 uur). Het zorgnetwerk vergoedt de kosten van de volledige coaching door een interne of externe DI, ter waarde van €3.471.
Op onze website staan alle voorwaarden voor het aanvragen van de voucher IPA opleiding en meer informatie over het traject.

Even voorstellen…. Anna-Febe Hartzuiker & Marleen van Gerven (Projectleiders)

Wat is jouw rol in het Zorgnetwerk?
‘Sinds 1 mei zijn wij voor 4 uur in de week werkzaam als projectleider bij het Zorgnetwerk. In deze rol zijn wij verantwoordelijk voor het opbouwen van een solide netwerk binnen en tussen organisaties in de gehandicaptenzorg om de werkvloer sneller te bereiken voor kennisoverdracht en kwaliteitsverbeteringen op het gebied van infectiepreventie.’
anne-febe-en-marleen-van-gerven
Waar ben je op dit moment mee bezig?
‘Op dit moment leggen wij contact met de GHZ instellingen verbonden aan de VGU. Na het invullen van de quick scan verkennen we in een startgesprek de ondersteuningsbehoefte vanuit het Zorgnetwerk. Dit kan variëren van begeleiding om een infectiepreventiecommissie op te zetten, het volgen van een basisopleiding tot aan het afnemen van audits met begeleiding van een IP-deskundige.

Ook zoeken wij de verbinding met de andere zorgnetwerken om ervaringen uit te wisselen en tools te delen.’

Wat hoop je te bereiken?
‘Wij hopen te bereiken dat zorgorganisaties voldoende toegerust zijn om het onderwerp infectiepreventie in alle lagen van de organisatie handen en voeten te geven. In de gehandicaptenzorg is dat een extra uitdaging door grote diversiteit aan type zorg, type cliënten en daarmee ook het aanbod en de organisatie ervan.

Wij zetten ons in om organisaties aan elkaar te verbinden en best practices te delen. Zo maken we gebruik van elkaars kennis en kunde en hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Op deze manier kan infectiepreventie verbeteren binnen de eigen organisatie ook nog eens leuk zijn!’

Basisscholing infectiepreventie

Het zorgnetwerk stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers. Meer kennis hierover op de werkvloer leidt tot betere naleving van infectiepreventiemaatregelen en tot betere zorg voor uw cliënten. We ondersteunen organisaties door middel van een bijdrage in de kosten van een bestaande basisopleiding infectiepreventie of van een maatwerk in-company training.
abena-fontys-stip
Meer over de procedure, voorwaarden en het aanvragen van de vouchers om financiële ondersteuning te ontvangen lees je op de pagina over de basisscholing infectiepreventie.

Doorlopende en toekomstige trainingen:
 • Abena verzorgt een in-company basistraining infectiepreventie. Data: doorlopend. Meer weten? Kijk hier.
 • Fontys verzorgt de opleiding Hygiëne Kwaliteitsmedewerker/Assistent Deskundige Infectiepreventie. Data: 1&2 november 2021. Hier lees je meer.
 • Stip verzorgt de training Contactpersonen Infectie Preventie. Data: 5x, start 24 september 2021. Hier lees je meer.
 • Uw training hier? Graag! Organisaties die relevante opleidingen infectiepreventie verzorgen kunnen zich bij ons melden via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl. Wij kunnen uw aanbod vermelden op de website van het zorgnetwerk.
Wat RZN ABR Utrecht kan bieden:
 • Per medewerker die scholing ontvangt stelt het zorgnetwerk een bedrag van €400 beschikbaar. Per zorgorganisatie kan voor maximaal zes medewerkers een voucher aangevraagd worden zodat het totaalbedrag per organisatie uitkomt op maximaal €2.400.
Op onze website staan alle voorwaarden voor het aanvragen van de voucher IPA opleiding en meer informatie over het traject.

Ook interessant!

 • In september vindt een bijeenkomst plaats voor de ouderenzorg (IVVU) georganiseerd ism het zorgnetwerk en GGDru om de mogelijkheden die het zorgnetwerk biedt toe te lichten en om MUIZ onder de aandacht te brengen. Datum, tijd en locatie volgen snel. Houdt onze LinkedIn pagina in de gaten.
 • De landelijke infectiepreventieweek is van 1 tot 5 november. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. Een greep uit de activiteiten: een landelijke website, webinars en verschillende leerzame en ludieke activiteiten binnen verschillende organisaties om het belang van infectiepreventie te onderstrepen.
 • Ambassadeursbijeenkomst Gehandicaptenzorg. Save the date: vrijdag 12 november van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie Muzeplein 105, Baarn. Opgeven kan bij Anna-Febe Hartzuiker en Marleen van Gerven via abrzorgnetwerkutrecht@amerpoort.nl. Het belooft een gezellige bijeenkomst te worden. Graag tot dan!
 • Webinar SNIV. Save the date: 28 september 12:15 tot 13:00 uur. Begin september worden aanmeldingen verstuurd naar alle contactpersonen, bij vragen of om te checken of uw contactgegevens bekend zijn kunt u contact opnemen met het secretariaat van SNIV (Anke Smits-Visser): 088-6892634 of u kunt mailen naar sniv@rivm.nl. Lees hier de volledige uitnodiging.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.