abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief april 2023

Het begin van het nieuwe jaar heeft voor de regionale zorgnetwerken in het teken gestaan van het indienen van een herziene subsidieaanvraag voor de verlenging van onze huidige subsidie met acht maanden t/m 31 december dit jaar. Op onze oproep om met ideeën te komen voor nieuwe projecten in de regio is door jullie enthousiast gereageerd, mooi om te zien dat de thema’s infectiepreventie en antibioticaresistentie op zoveel plekken leven en er ook praktische initiatieven aan gekoppeld worden! De formele toekenning van de subsidie moeten we nog ontvangen van VWS maar we hopen jullie binnenkort meer te kunnen vertellen over nieuwe initiatieven zoals het ontwikkelen van een toolkit voor scholing van Verzorgenden IG in de ouderenzorg, een e-learning over handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen in de gehandicaptenzorg, en de ondersteuning die we verpleeghuizen willen gaan bieden bij het implementeren van de nieuwe SRI-richtlijnen.

In deze nieuwsbrief wel al informatie over een nieuw regionaal project op het gebied van antibiotica-allergie registraties waar een succesvolle kick-off bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Daarnaast o.a. een terugblik op een inspirerende netwerkbijeenkomst voor verpleeghuizen en de aankondiging van de Infectiepreventieweek 2023 die van 22 t/m 26 mei zal plaatsvinden. We wensen jullie weer veel leesplezier en ook alvast fijne paasdagen!

Netwerkbijeenkomst Infectiepreventie voor Verpleeghuizen

Op maandag 3 april organiseerden we een inspirerende netwerkbijeenkomst voor zorgprofessionals uit verpleeghuizen die lid zijn van de infectiepreventiecommissie van hun organisatie of op een andere manier betrokken zijn bij het IP-beleid. Ca. 20 verpleeghuizen uit de regio waren vertegenwoordig om elkaar te ontmoeten en met en van elkaar te leren.
Onder de bezielende leiding van Nicolet van Eerd en Patricia van den Brink van ZiP company gingen zij aan de slag met vragen als “wat is de rol van aandachtsvelders infectiepreventie?”. En “wat is er nodig om aandachtsvelders goed te positioneren en ondersteunen in de organisatie?”.

Infectiepreventieweek 2023

Van 22 t/m 26 mei organiseren de 10 regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie gezamenlijk de Infectiepreventieweek 2023. Tijdens deze week besteden we éxtra aandacht aan infectiepreventie. Dit doen we door het organiseren van verschillende landelijke en regionale activiteiten door én voor zorgprofessionals uit de gehele sector. Tijdens de week zal elke dag een ander thema centraal staan waarover inhoudelijke informatie beschikbaar is op de actiewebsite infectiepreventieweek.nl. Ook worden elke dag activiteiten georganiseerd rondom het dagthema, zoals een webinar of quiz.
Heb jij een leuk idee voor een activiteit in onze regio tijdens de Infectiepreventieweek? Laat het ons dan weten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl. We hopen dat zoveel mogelijk zorgprofessionals zullen deelnemen aan de week. Infectiepreventie doen we samen!

Kick-off Bijeenkomst Antibiotica-allergie

Op 29 maart heeft een kick-off bijeenkomst van het project “Verminderen van het aantal onjuiste AB-allergie registraties in de regio Utrecht” plaatsgevonden in het Diakonessenhuis in Utrecht. Onjuiste AB-allergie registraties dwingen artsen vaak om een tweede keus antibioticum voor te schrijven met mogelijke nadelige gevolgen voor de patiënt (minder effectief, meer bijwerkingen) en voor de ontwikkeling van antibioticaresistentie.
Dit nieuwe project wil het probleem van onjuiste registraties regionaal aanpakken door middel van samenwerking tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen en de verpleeghuizen.

Onder de – fysiek of digitaal – aanwezigen waren o.a. leden van de A-teams van de vier ziekenhuizen, apothekers, een internist-allergoloog en een huisarts. Tijdens de bijeenkomst is er praktisch gekeken naar welke materialen en ervaring er al aanwezig zijn in de regio, en welke organisaties/zorgprofessionals een rol kunnen en willen spelen in elk van de beoogde projectactiviteiten.

Poster Urine sticken bij Verpleeghuisbewoners

Met ondersteuning van het zorgnetwerk heeft UNO Amsterdam in 2021-2022 onderzoek gedaan naar het proces van urine sticken in verpleeghuizen. In focusgroep bijeenkomsten met verpleegkundigen en verzorgenden is in kaart gebracht hoe het proces van urine sticken verloopt in verpleeghuizen, én is met de deelnemers ingegaan op wat er beter zou kunnen. Want onnodig urineonderzoek leidt nog te vaak tot onnodig antibioticagebruik. Dit onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een informatieposter en een factsheet met tips en handvatten voor het op de juiste manier (niet) inzetten van urinesticks.
De poster is nu via UNO Amsterdam gratis verkrijgbaar voor verpleeghuizen die deze willen gebruiken om aan de slag te gaan met het terugdringen van onnodig urine sticken. Klik hieronder voor meer informatie of om de poster te bestellen.

STIP Symposium Gedragsverandering bij Infectiepreventie

De Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) organiseert op donderdag 11 mei een symposium over gedragsverandering bij infectiepreventie. Het symposium zal plaatsvinden in Nijkerk en is o.a. gericht op aandachtsvelders of contactpersonen infectiepreventie, infectiepreventie adviseurs, en kwaliteitsfunctionarissen of -verpleegkundigen.
Wil jij bij dit symposium aanwezig zijn? Het zorgnetwerk stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers. Daarom kunnen zorgprofessionals uit verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg werkzaam in de regio Utrecht op kosten van het zorgnetwerk deelnemen aan dit symposium (met een maximum van twee deelnemers per organisatie).

Ook interessant!

  • Het zorgnetwerk heeft samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een e-learning ontwikkeld over diagnostiek bij urineweginfecties voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. De e-learning is geaccrediteerd en met de actiecode UTRECHT is deelname volledig gratis! Lees er meer over op de sectorpagina Huisartsenzorg van onze website.
  • Er is een besloten LinkedIn groep opgericht voor zorgprofessionals die lid zijn van de infectiepreventiecommissie van het verpleeghuis in de regio Utrecht waar zij werken. In deze groep kunnen vragen gesteld worden en ervaringen gedeeld worden. Wil jij ook lid worden? Ga naar de groep op LinkedIn of stuur ons een mailtje op rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.
  • Er zijn al 38 zorginstellingen in onze regio die deelnemen aan het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ)! Kijk voor algemene informatie over de doelstellingen en het gebruik van MUIZ eens op onze website. Zorgorganisaties die meer informatie willen over aansluiting bij MUIZ kunnen contact opnemen met Milou Gerits van de GGD regio Utrecht via muiz@ggdru.nl.
  • Het zorgnetwerk biedt kosteloos het FTO “Juist Gebruik van Antibiotica” aan, gericht op huisartsen en apothekers. Wil jij ook meer leren over het juiste gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op! Lees meer over het FTO en de aanmeldprocedure op de sectorpagina Huisartsen van onze website.
  • Volg ons op LinkedIn voor nog meer nieuws!
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.

Email Marketing Powered by MailPoet