abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief augustus 2023

De zomervakantie zit er weer op in onze regio, hopelijk is iedereen met frisse energie weer aan de slag gegaan! Binnen het zorgnetwerk zijn we deze zomer druk geweest met het voorbereiden van onze subsidieaanvraag voor het Ministerie van VWS voor de periode 2024 t/m 2027. In dit kader willen we jullie oproepen om mee te denken over mogelijke nieuwe activiteiten waarmee we zorgorganisaties en zorgprofessionals uit de regio kunnen betrekken in de strijd tegen antibioticaresistentie. Denk mee en laat het ons weten!

Verder in deze nieuwsbrief een update over het regionale project om onjuiste antibiotica-allergie registraties in de regio te verminderen, informatie over twee bijeenkomsten voor de langdurige zorg op het gebied van infectiepreventie en een aankondiging van de World AMR Awareness Week (WAAW) die in november plaats zal vinden. Veel leesplezier!

Heb jij een idee voor een activiteit of project voor het zorgnetwerk?

Binnen het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht werken zorgorganisaties uit de curatieve, langdurige en publieke gezondheidszorg samen om antibioticaresistentie te bestrijden. Het Ministerie van VWS heeft drie pijlers gedefinieerd voor de ABR zorgnetwerken: 1) Surveillance en delen van informatie over BRMO, 2) Infectiepreventie en 3) Antimicrobial Stewardship.
Voor de nieuwe subsidieperiode 2024 t/m 2027 zijn door het Regionaal Coördinatie Team van het zorgnetwerk de volgende strategische doelen voor onze regio vastgesteld. De komende vier jaar willen wij samen met onze netwerkpartners in de regio hard aan de slag om vooruitgang te boeken op deze onderwerpen!

Surveillance en delen van informatie over BRMO

 • Beter zicht op BRMO in de regio en op regionale transmissienetwerken
 • Betere transmurale samenwerking bij (verdenking van) BRMO-dragerschap
 • Meer deelname van regionale zorgorganisaties aan landelijke surveillance van uitbraken en dragerschap van resistente micro-organismen, antibioticagebruik en zorginfecties

Infectiepreventie

 • Verbeteren van infectiepreventie binnen de verpleeghuiszorg
 • Verbeteren van infectiepreventie binnen de thuiszorg
 • Verbeteren van infectiepreventie binnen de gehandicaptenzorg

Antimicrobial Stewardship

 • Antibiotica voorschrijfgedrag in de huisartszorg verbeteren
 • Antibiotica voorschrijfgedrag in de ouderenzorg verbeteren
 • Onjuiste antibiotica-allergie registraties verminderen
 • Diagnostisch stewardship bij infecties verbeteren
Heb jij een goed idee voor een project of activiteit die aansluit bij deze doelstellingen? Laat het ons dan weten!

Verminderen onjuiste AB-allergie registraties

In het voorjaar is het zorgnetwerk een project gestart om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen en zo het voorschrijven van antibiotica te verbeteren. Na voorbereidingen samen met verschillende zorgorganisaties uit de regio zal het project nu de uitvoerende fase ingaan.
Scholingsmaterialen zijn ontwikkeld, handige zakkaartjes zijn in de maak en een eerste aanzet tot praktische werkafspraken m.b.t. het opschonen van foutieve registraties in informatiesystemen is gemaakt. Op 14 september bijten huisartsen en apothekers uit Tuindorp (Utrecht) de spits af en gaan het ontwikkelde FTO volgen. Het doel van deze scholing is niet alleen te zorgen dat bestaande onjuiste AB-allergie registraties aangepast worden maar vooral ook om minder foutieve registraties in de toekomst te krijgen.

Infectiepreventie in Verpleeghuizen

Het bevorderen van de infectiepreventie in de langdurige zorg in de regio is één van onze prioriteiten. We zetten daarbij in op kennisoverdracht en de vorming van een regionaal netwerk van zorgprofessionals werkzaam in de verpleeghuizen om uitwisseling van ervaringen te stimuleren. Dit najaar staan twee interessante bijeenkomsten op de agenda:
 • Maandag 25 september organiseren we samen met de GGD regio Utrecht een bijeenkomst speciaal voor kleinschalige woornzorgcentra. Op kleine locaties kan het een uitdaging zijn om het infectiepreventiebeleid goed te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zullen we hiervoor handvatten geven.
 • Maandag 30 oktober zal er weer een netwerkbijeenkomst voor leden van de infectiepreventiecommissie van verpleeghuizen uit de regio plaatsvinden. We werken nog aan een mooi programma maar zet de datum vast in je agenda! De bijeenkomst in het voorjaar was met ca. 30 deelnemers van 20 verpleeghuizen/organisaties uit de regio een groot succes.

WAAW 2023

De World AMR Awareness Week (WAAW) is een jaarlijks evenement dat wereldwijd plaatsvindt om bewustzijn te creëren over antimicrobiële resistentie (AMR) en de gevolgen ervan voor de volksgezondheid. Van 18 t/m 24 november organiseren de 10 Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie gezamenlijk verschillende activiteiten, hierover volgt binnenkort meer informatie.
Heb jij een leuk idee voor een activiteit in onze regio tijdens de WAAW2023? Laat het ons dan weten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl. We hopen dat zoveel mogelijk zorgprofessionals zullen deelnemen aan de week!

Quick Scan Infectiepreventie

Op de website van het zorgnetwerk is de Quick Scan Infectiepreventie te vinden. Deze kan door geïnteresseerde zorgorganisaties uit de VVT en gehandicaptenzorg online ingevuld worden en kan helpen om een breed inzicht te verkrijgen in waar de organisatie op dit moment staat op het gebied van infectiepreventie en waar de belangrijkste risico’s liggen.
Na het invullen van de Quick Scan zal één van de projectleiders van het zorgnetwerk contact opnemen om te bespreken wat de voornaamste verbeterpunten zijn en hoe het zorgnetwerk zou kunnen bijdragen aan het bevorderen van infectiepreventie binnen de organisatie. Bijvoorbeeld door middel van scholing van medewerkers of begeleiding door een Deskundige Infectiepreventie.

Agenda

Ook interessant!

 • Op infectiepreventieweek.nl kun je alle webinars terugkijken die tijdens de Infectiepreventieweek 2023 georganiseerd zijn. Bijvoorbeeld het samen met de VHIG georganiseerde webinar “Handschoengebruik verminderen en tóch infectiepreventie verbeteren” over duurzaamheid en het verminderen van onnodig handschoengebruik.
 • Het zorgnetwerk biedt kosteloos het FTO “Juist Gebruik van Antibiotica” aan, gericht op huisartsen en apothekers. Wil jij ook meer leren over het juiste gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op! Lees meer over het FTO en de aanmeldprocedure op de sectorpagina Huisartsen van onze website.
 • Na de zomer starten er weer nieuwe opleidingen tot Infectiepreventie Adviseur aan de IP-Academie (start 7 september) en bij de Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) (start 17 november). Het zorgnetwerk ondersteunt het opleiden van IPA’s voor de VVT en Gehandicaptenzorg door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding om de geleerde theorie binnen de eigen organisatie in de praktijk te gaan brengen. Ga voor meer informatie naar onze website.
 • Volg ons op LinkedIn voor nog meer nieuws!
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.

Email Marketing Powered by MailPoet