abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief maart 2022

Inleiding

De lente is begonnen en ook binnen het zorgnetwerk ontplooien zich allerlei nieuwe initiatieven en activiteiten! De eerste netwerkbijeenkomst infectiepreventie in de gehandicaptenzorg is net geweest en voor woensdag 13 april staat de eerste netwerkbijeenkomst infectiepreventie in de thuiszorg op de agenda. Daarnaast gaat de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur weer van start en is de inschrijving geopend voor de interactieve nascholing over transmurale werkafspraken rondom Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Lees er meer over in deze nieuwsbrief!

Nascholing Transmurale Werkafspraken BRMO

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) komen steeds vaker voor in Nederland. In de ideale situatie wordt bij elke patiëntoverdracht tussen zorginstellingen of naar de thuissituatie goed en tijdig informatie overgedragen als de patiënt drager is van een BRMO of bij verdenking van dragerschap.
Onder leiding van de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie zijn er landelijke transmurale werkafspraken BRMO ontwikkeld. Deze werkafspraken kunnen de basis vormen voor verdere regionale implementatie. Deze implementatie stuit echter nog op knelpunten, met name in informatieoverdracht en de verantwoordelijkheden van verschillende partijen.

Om deze knelpunten en ieders rol meer inzichtelijk te maken voor de regio Utrecht heeft het UMC Utrecht een onderwijsmodule ontwikkeld. Deze nascholing is bedoeld voor Specialisten ouderengeneeskunde, Artsen voor verstandelijk gehandicapten, Revalidatieartsen, Bedrijfsartsen, Huisartsen, Artsen-microbioloog, Artsen infectieziektebestrijding, Deskundigen infectiepreventie, Verpleegkundigen uit de VVT, GHZ en revalidatiecentra en AIOS (in eerder genoemde specialismes) werkzaam in de regio Utrecht, en zal vijf keer aangeboden worden in 2022.

Infectiepreventie in de Gehandicaptenzorg

Infectiepreventie (beter) op de kaart zetten bij gehandicaptenzorg-organisaties is één van de prioriteiten van het zorgnetwerk. Dit proberen we onder meer te bewerkstelligen door het opzetten van een netwerk binnen de GHZ waar organisaties ervaringen kunnen uitwisselen en met en van elkaar kunnen leren op het gebied van infectiepreventie.
Op 16 februari vond een eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van tien organisaties die verbonden zijn aan de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). Deze kick-off stond in het kader van onderlinge kennismaking maar er werd ook meteen inhoudelijk aangepakt.

Even voorstellen…. Sterre Otten

Wat is jouw rol in het zorgnetwerk?
Sinds februari ben ik twee dagen in de week werkzaam als projectmedewerker op het programmabureau van het zorgnetwerk Utrecht. De andere drie dagen werk ik voor het IP & ABR Zorgnetwerk Zuid-West Nederland. Mijn taak hier in de regio Utrecht is voornamelijk om infectiepreventie beter op de kaart te zetten bij thuiszorgorganisaties.
shutterstock_1245033115-1920x1280
Waar ben je op dit moment mee bezig?
Op dit moment ben ik bezig met het organiseren van een eerste netwerkbijeenkomst over infectiepreventie voor medewerkers uit de thuiszorg. Het doel is dat deze netwerkbijeenkomsten regelmatig zullen gaan plaatsvinden en thuiszorgorganisaties de gelegenheid zullen bieden om ervaringen met elkaar te delen over infectiepreventie op de werkvloer, elkaar vragen te stellen en van elkaar te leren. Maar ook om te leren van experts. Zo hebben we voor deze eerste bijeenkomst een deskundige infectiepreventie uitgenodigd die een inhoudelijk presentatie zal geven over hygiënisch werken en infectiepreventie in de thuiszorg. En natuurlijk kunnen thuiszorgorganisatie tijdens deze bijeenkomst ook direct ondersteuning aanvragen van het zorgnetwerk om hun infectiepreventiebeleid te verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van maatwerk begeleiding door een deskundige infectiepreventie of een bijdrage in de kosten van scholing van medewerkers.

Wat hoop je te bereiken?
Ik hoop dat deze eerste bijeenkomst een succes zal zijn en dat het gaat lukken om een stevig netwerk te creëren voor thuiszorgorganisaties met regelmatige bijeenkomsten. Uiteindelijk is mijn doel om een steentje bij te dragen aan het bevorderen van infectiepreventie binnen thuiszorgorganisaties, aangezien dit een belangrijk onderdeel is van goede zorg!

Netwerkbijeenkomst Infectiepreventie in de Thuiszorg

Werk jij in de thuiszorg, bijvoorbeeld als verpleegkundige of verzorgende, wijkcoördinator of kwaliteitsmedewerker, teamleider of bestuurder? En ben je geïnteresseerd in bovengenoemde netwerkbijeenkomst over infectiepreventie in de thuiszorg die op woensdag 13 april zal plaatsvinden?
Lees dan verder op onze website of meld je direct aan bij Sterre Otten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl!
IP week teaser thumbnail

Opleiding tot Infectiepreventie Adviseur

Op 22 april 2022 start de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA) aangeboden door de Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) in Utrecht weer. De IPA vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie en beschikt over competenties om medewerkers te motiveren, stimuleren en overtuigen.
Daarmee leveren IPA’s een belangrijke bijdrage aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling.

Het zorgnetwerk ondersteunt het opleiden van IPA’s door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding.

Surveillance van Infectieziekten in Verpleeghuizen

Het Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen (SNIV) van het RIVM functioneert als peilstation voor de landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Maar verpleeghuizen krijgen door deelname aan één van de projecten zelf ook beter inzicht in het voorkomen van infecties en antibioticumgebruik.
Dit biedt handvatten voor specifieke infectiepreventie verbetermaatregelen. We vroegen Emmy van Mulligen, Specialist Ouderengeneeskunde bij Zorg- en Wooncentrum De Haven in Bunschoten, om haar ervaringen met SNIV met ons te delen.

Ook interessant!

  • Het zorgnetwerk biedt kosteloos het FTO “Juist Gebruik van Antibiotica” aan, gericht op huisartsen en apothekers. Wil jij ook meer leren over het juiste gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op! Lees meer over het FTO en de aanmeldprocedure op de sectorpagina Huisartsenzorg.
  • Het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bestaat alweer vijf jaar! Ook in de regio Utrecht wordt MUIZ op dit moment uitgerold en kunnen zorgorganisaties zich aanmelden om deel te nemen. Lees meer over MUIZ op onze website of neem direct contact op met de GGD regio Utrecht via muiz@ggdru.nl.
  • Onze collega’s van het Gelders zorgnetwerk voor infectiepreventie (GAIN) zoeken een programmamedewerker. Meer weten? Kijk dan eens op hun website!
  • Volg ons op LinkedIn voor nog meer nieuws!
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.

Email Marketing Powered by MailPoet