abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief juni 2022

Inleiding

De zomer komt er aan en als zorgnetwerk zijn wij alweer een jaar onderweg in het activiteitenprogramma behorend bij onze tweejarige subsidie 2021-2023 van het ministerie van VWS. Tijd voor reflectie op wat we tot nu toe bereikt hebben. Maar ook om vooruit te kijken wat we het komende jaar (en in de periode daarna!) willen gaan doen en bereiken. Daar willen we zorgorganisaties uit de regio graag bij betrekken. Om te zorgen dat onze projecten aansluiten bij jullie behoeften en prioriteiten. Nu de coronamaatregelen het weer toe laten gaan we dan ook weer de regio in om organisaties te bezoeken. Voor nu dus veel leesplezier maar misschien ook wel tot binnenkort!

Regionaal Signaleringsoverleg

Elk kwartaal vindt het Regionaal Signaleringsoverleg (RSO) plaats in de regio Utrecht. Hieraan nemen artsen-microbioloog uit de regio en artsen infectieziektebestrijding van de GGD regio Utrecht deel.
Doelstelling is dat ook artsen en deskundigen infectiepreventie van langdurige zorgorganisaties die aangesloten worden op het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO (MUIZ) zullen gaan deelnemen. Tijdens het RSO wordt (een uitbraak van) een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) of infectieziekte besproken.

Netwerkbijeenkomsten Infectiepreventie voor de Thuiszorg

Infectiepreventie (beter) op de kaart zetten bij thuiszorgorganisaties is één van de speerpunten van het zorgnetwerk. Dit proberen we onder andere te bewerkstelligen door het opzetten van een netwerk binnen de thuiszorg waar organisaties ervaringen kunnen uitwisselen en met en van elkaar kunnen leren op het gebied van infectiepreventie.
Op woensdag 13 april vond de eerste bijeenkomst plaats met medewerkers van AxionContinu, Beweging 3.0, Careyn, DoubleCare Thuiszorg, Laurierzorg, QuaRijn, Silverein, de Wulverhorst en Zorgwacht. Het was een geslaagde middag met bijdragen van deskundige infectiepreventie Nicole Kiefte en Joyce Jacobs, bestuurder van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst. Lees meer...

Op woensdag 6 juli organiseren we een tweede netwerkbijeenkomst. Ditmaal gaat de bijeenkomst over Bijzonder Resistente Micro Organismen, kortweg BRMO. Wat zijn deze BRMO, welke risico’s brengen zij met zich mee, en hoe ga je in de thuiszorg om met cliënten die een BRMO bij zich dragen? De bijeenkomst zal online plaatsvinden van 16.00-17.00 uur en het volledige programma wordt binnenkort gedeeld.

Mocht je persoonlijk geïnformeerd willen worden over deze en andere activiteiten voor de thuiszorg, neem dan contact op met Sterre Otten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.

Sectorpagina’s op onze website

Onze website heeft nu sectorpagina’s voor de Huisartsenzorg, Verpleeghuiszorg, Thuiszorg en Gehandicaptenzorg. Hier vind je per sector achtergrondinformatie, tools en tips kunt over antibioticaresistentie, infectiepreventie, BRMO, en gerelateerde onderwerpen. We hopen dat dit aan de behoeften van zorgprofessionals uit de regio zal voldoen. Mis je nog informatie over een bepaald onderwerp? Of heb je een tip voor goede brochures, animaties, scholingen of andere online bronnen van informatie waar we naar zouden kunnen verwijzen? Laat het dan aan ons weten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl!
abr-sectoren

Aanpassingen Vouchers Infectiepreventie

Het zorgnetwerk ondersteunt activiteiten op het gebied van infectiepreventie in de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Onze vouchers kunnen gebruikt worden om de kosten van scholing op het gebied van infectiepreventie te bekostigen of de diensten van een deskundige infectiepreventie in te huren, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een audit of het begeleiden van de infectiepreventiecommissie.
Naar aanleiding van signalen uit het veld hebben we de voorwaarden van een tweetal vouchers aangepast. Om het makkelijker te maken het voucher aan te vragen. Of om de impact van het gebruik van het voucher te vergroten voor de zorgorganisatie.

Bij het voucher voor de opleiding van Infectiepreventie Adviseurs (IPA) was het vereiste om twee medewerkers gelijktijdig op te laten leiden. Dit was voor kleinere organisaties soms lastig. Daarom is deze eis losgelaten en is er nu bij het opleiden van één IPA ook een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten mogelijk. Het gratis IPA coachingstraject blijft natuurlijk ook beschikbaar.

Het voucher Begeleiding IP Commissie ging uit van 8 uur begeleiding door een deskundige infectiepreventie. Het bleek echter dat dit niet altijd genoeg was om een structurele impact te hebben, zeker als de IP Commissie nog volledig opgezet moest worden. Daarom is het nu mogelijk dit voucher uit te breiden met 16 uur extra begeleiding tot een totaal van 23 uur ondersteuning door een DI.

Digitalisering van de BRMO-status van patiënten

Wereldwijd neemt het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica toe. In Nederland blijft dit aantal over het algemeen stabiel en is het minder hoog dan in veel andere landen. Dit willen we graag zo houden. Het voorkomen van verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) is dus heel belangrijk.
In de ideale situatie wordt bij elke patiëntoverdracht tussen zorginstellingen of naar de thuissituatie goed en tijdig informatie overgedragen als de patiënt drager is van een BRMO. Om de juiste maatregelen te treffen om verdere verspreiding van de resistente bacterie te voorkomen. Het is belangrijk dat zorgprofessionals op de hoogte zijn van het belang van het opvragen en overdragen van de BRMO-status van een patiënt of cliënt. Maar hun taak zou makkelijker zijn als zij hierin ondersteund zouden worden door de informatiesystemen die ze al gebruiken.

Daarom werken de 10 regionale zorgnetwerken samen aan een landelijke project om ervoor te zorgen dat als een patiënt of cliënt drager is van een BRMO, dit ook in zijn/haar digitale dossier komt te staan.

World Antimicrobial Awareness Week 2022

Van 18 t/m 24 november organiseert de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de jaarlijkse World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) om bewustwording te creëren over de gevaren van resistentie tegen antibiotica en andere geneesmiddelen.
De Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistente zullen hierbij aanhaken en in deze week verschillende landelijke en regionale activiteiten organiseren. Om het onderwerp nog eens extra onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals. En kennis rond thema’s als antibiotic stewardship en het omgaan met Bijzonder Resistente Micro-organismen te vergroten. Heb jij een prangende vraag m.b.t. antibioticagebruik of antibioticaresistentie, een idee hoe jij dit onderwerp bij jouw collega’s onder de aandacht zou willen brengen, of een ander voorstel voor een activiteit waarbij het zorgnetwerk zou kunnen ondersteunen? Laat het ons dan weten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl!

Ook interessant!

  • Er zijn nog een paar plekken vrij bij de nascholing over Transmurale Werkafspraken bij BRMO op woensdag 22 juni! Tijdens deze multidisciplinaire training zal op basis van een simulatie van een BRMO uitbraak of het dragerschap van een BRMO geoefend worden met transmuraal werken met ketenpartners uit de regio Utrecht. Communicatie tussen professionals zal worden geoefend en rollen en verantwoordelijkheden zullen aan bod komen. Deze training wordt in het najaar nog vier keer gegeven. Lees er meer over en meld je aan op onze website.
  • Al 22 zorgorganisaties uit de regio Utrecht hebben zich aangesloten bij het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ)! Lees meer over MUIZ op onze website, download de MUIZ Jaarrapportage 2021, of neem contact op met de GGD regio Utrecht via muiz@ggdru.nl als je meer informatie wilt over het aansluiten van jouw organisatie.
  • Het zorgnetwerk biedt kosteloos het FTO “Juist Gebruik van Antibiotica” aan, gericht op huisartsen en apothekers. Wil jij ook meer leren over het juiste gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op! Lees meer over het FTO en de aanmeldprocedure op de sectorpagina Huisartsen van onze website.
  • Volg ons op LinkedIn voor nog meer nieuws!
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.

Email Marketing Powered by MailPoet