abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief augustus 2022

Inleiding

De zomer loopt ten einde en velen maken zich op voor een najaar dat mogelijk weer gedomineerd zal worden door COVID-19. Infectiepreventie zal daardoor naar verwachting weer hoger op de agenda van veel zorgprofessionals komen te staan. Als zorgnetwerk ondersteunen we organisaties graag bij het verbeteren van infectiepreventie op de werkvloer. Want of de aanleiding nu de dreiging van COVID-19 of het tegengaan van antibioticaresistentie is: infectiepreventie is essentieel voor een veilige zorgomgeving voor zorgvragers en zorgprofessionals en een onderdeel van goede zorg!

In deze nieuwsbrief een terugblik op een aantal mooie bijeenkomsten die plaatsgevonden hebben over o.a. BRMO in de thuiszorg, semi-automatische surveillance van zorginfecties in ziekenhuizen, en de transmurale werkafspraken BRMO. En natuurlijk ook een vooruitblik op wat er de komende maanden gepland staat, o.a. een webinar over CPE, een netwerkbijeenkomst voor leden van de infectiepreventie commissie van verpleeghuizen, en de World Antimicrobial Awareness Week 2022. Veel leesplezier en hopelijk tot zien op één van onze digitale of fysieke bijeenkomsten!

Nascholing Transmurale Werkafspraken BRMO

Nascholing_TWA_BRMO_2022-06-22
Op 22 juni werd de eerste interactieve nascholing Transmurale Werkafspraken BRMO georganiseerd door de afdeling Public Health van het UMCU in samenwerking met het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht. Dit was de eerste nascholing in een reeks van vijf die plaats zullen vinden in 2022.

De deelnemers waren allemaal zorgprofessionals werkzaam in de regio Utrecht, afkomstig van verschillende organisaties (o.a. GGD, ziekenhuis, revalidatiecentrum en thuiszorg) en met een verschillende professionele achtergrond (o.a. arts, verpleegkundige en deskundige infectiepreventie). Onder leiding van Marielle Jambroes en Anna Kersten kropen zij in de rol van een andere professional tijdens de simulatie van een MRSA-uitbraak om inzicht te krijgen in samenwerking rondom Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Lees meer...

Ben jij ook geïnteresseerd om deel te nemen aan de nascholing transmurale werkafspraken BRMO? Voor de scholing op maandag 12 september zijn nog enkele plekken beschikbaar, de sessie van woensdag 19 oktober zit helaas al vol, maar op donderdag 3 en woensdag 23 november is nog volop ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Deelname is gratis en accreditatie toegekend.

Webinar “CPE, wat moet je ermee?”

Op dinsdag 18 oktober van 19.30-20.30u organiseert het zorgnetwerk samen met de GGD regio Utrecht, het UMCU, het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis een webinar over Carbapenemase-producerende Enterobacterales: “CPE, wat moet je ermee?”
Ben jij als arts, verpleegkundig specialist, verpleegkundige of deskundige infectiepreventie werkzaam in de publieke gezondheidszorg, VVT of revalidatiezorg en wil jij meer weten over deze resistente bacteriën en hoe met ze om te gaan, zet deze datum dan vast in je agenda!

Even voorstellen… Lennert van der Klis

Wat is jouw rol in het zorgnetwerk?
Vanuit mijn functie als verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde bij Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst was ik al betrokken bij een periodiek overleg tussen specialisten en VS ouderengeneeskunde van verschillende verpleeghuizen in de regio dat door het zorgnetwerk is opgezet. En sinds kort ben ik aan de slag gegaan als projectleider bij het zorgnetwerk om infectiepreventie nog beter op de kaart te zetten in de verpleeghuissector en de verpleeghuizen meer te betrekken bij het zorgnetwerk.
Waar ben je op dit moment mee bezig?
Na de zomer gaan we ons specifiek richten op het benaderen en betrekken van leden van de Infectiepreventie Commissies (IPC) van verpleeghuizen uit de regio. We komen graag langs om leden van de IPC persoonlijk te informeren over het aanbod van het zorgnetwerk. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een infectiepreventie audit te laten uitvoeren, om ondersteuning te krijgen van een deskundige infectiepreventie, of om medewerkers te laten scholen. Ook zouden we graag zien dat leden van IP Commissies onderling een netwerk gaan vormen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Zelf ben ik lid van de IP Commissie van De Wulverhorst en het lijkt mij handig om af en toe met anderen te kunnen sparren over zaken waar wij tegenaan lopen. En te horen hoe IPC collega’s uit andere verpleeghuizen hiermee omgaan. Daarom werken we aan het organiseren van een eerste netwerkbijeenkomst op dinsdag 11 oktober. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt maar het idee is om zowel een kenniscomponent op te nemen als een activiteit waarbij de deelnemers met elkaar aan de slag gaan met een praktisch onderwerp. Dus houd deze datum alvast vrij, we hopen op een mooie opkomst!

Wat hoop je te bereiken?
Ik hoop dat het gaat lukken om een netwerk te creëren van IP Commissies in de regio waarbinnen we gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde en elkaar kunnen ondersteunen om infectiepreventie op de werkvloer te verbeteren. Wat daar gaat het uiteindelijk om!

Wil je meer weten over de manieren waarop het zorgnetwerk jouw verpleeghuis zou kunnen ondersteunen bij het verbeteren van infectiepreventie? Neem dan contact op met Lennert via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl of neem eens een kijkje op onze Sectorpagina Verpleeghuiszorg.

Netwerkbijeenkomst IP Commissies Verpleeghuizen

Werk jij bij een verpleeghuis in de regio Utrecht en ben jij lid van de Infectiepreventie Commissie? Lijkt het jou interessant om meer kennis op te doen op het gebied van infectiepreventie? En collega’s te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren?
Zet dan dinsdag 11 oktober van 15.00-17.00 uur alvast in je agenda. Dan organiseren we een netwerkbijeenkomst voor leden van de Infectiepreventie Commissie van verpleeghuizen in de regio Utrecht!

E-learning Antibioticaresistentie

Vier regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie hebben samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een e-learning ontwikkeld over antibioticaresistentie. Deze nascholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de wijkzorg, doktersassistenten en begeleiders in de gehandicaptenzorg.
De e-learning is geaccrediteerd en deelname is gratis.

Netwerkbijeenkomst Thuiszorg

Op woensdag 6 juli vond de tweede netwerkbijeenkomst infectiepreventie voor thuiszorgmedewerkers plaats. Dit keer als online bijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst waren BRMO: bijzonder resistente micro-organismen.
Huisarts Lieselotte Koevoets ging inhoudelijk in op wat BRMO nu eigenlijk zijn, en de risico’s die BRMO met zich meedragen. Daarna vertelde deskundige infectiepreventie Ada Gigengack hoe je omgaat met een cliënt in de thuiszorg die een BRMO bij zich draagt. Er was tussendoor en na afloop van de presentaties ruimte voor vragen en het bespreken van dilemma’s uit de eigen praktijk van de deelnemers.

Eerste bijeenkomst “Klaar voor Gebruik!” een succes

Binnen het project “Semi-automatische surveillance van zorginfecties” dat uitgevoerd wordt door het UMCU wordt met behulp van algoritmes wordt geprobeerd informatie over hoe vaak zorginfecties ontstaan op een betrouwbare manier uit de bestaande ziekenhuisinformatiesystemen te halen.
Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van dit project. In samenwerking met PREZIES is daarom de tweedaagse training “(Semi-) geautomatiseerde surveillance van zorginfecties – Klaar voor gebruik!” gepland. Op 7 juni was de eerste bijeenkomst met deelname van 27 zorgprofessionals uit 10 ziekenhuizen.

World Antimicrobial Awareness Week 2022

Van 18 t/m 24 november organiseert de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de jaarlijkse World Antimicrobial Awareness Week (WAAW). Het doel van de week is bewustwording creëren over de gevaren van resistentie tegen antibiotica en andere geneesmiddelen.
De tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistente doen hieraan mee door verschillende landelijke activiteiten te organiseren voor zorgprofessionals. Antibioticaresistentie staat hierbij centraal.

Naast de landelijke activiteiten, is er ook ruimte voor regionale initiatieven. Heb jij een vraag over antibioticagebruik of antibioticaresistentie of een idee voor een activiteit rondom deze onderwerpen? Laat het ons dan weten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Noteer 18 t/m 24 november alvast in de agenda, binnenkort volgt meer informatie!

Ook interessant!

  • Aan de IP Academie start op 14 oktober weer een leergang van de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA). En op 11 november start bij STIP de scholing tot Contactpersoon Infectiepreventie (CIP). Het zorgnetwerk kan bijdragen in de kosten van beide scholingen. Lees meer over de vouchers Basisscholing IP en Opleiding & Coaching IPA op onze website.
  • Op 29 september organiseert het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) een symposium getiteld “Van papier naar praktijk” over de implementatie van infectiepreventierichtlijnen. Het symposium zal plaats vinden in Utrecht en één van de sprekers is ons stuurgroeplid Jan Kluytmans. Meer informatie en aanmelden kan op de website van het SRI.
  • Het zorgnetwerk biedt kosteloos het FTO “Juist Gebruik van Antibiotica” aan, gericht op huisartsen en apothekers. Wil jij ook meer leren over het juiste gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op! Lees meer over het FTO en de aanmeldprocedure op de sectorpagina Huisartsen van onze website.
  • Op dinsdag 20 september organiseren onze collega's van het Gelders zorgnetwerk infectiepreventie (GAIN) een interessant webinar over het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen en de thuiszorg. Deelname is gratis en accreditatie is aangevraagd bij de V&VN. Meer informatie is te vinden op de website van GAIN.
  • Volg ons op LinkedIn voor nog meer nieuws!
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.