abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief november 2023

Het einde van het jaar en van ons huidige subsidieprogramma komt in zicht. Het is daarom een drukke tijd voor alle bij het zorgnetwerk betrokken organisaties en professionals.

Onze subsidieaanvraag voor de periode 2024-2027 is inmiddels ingediend bij het Ministerie van VWS. Daarvoor hebben we veel input en goede projectideeën uit de regio ontvangen. We hebben een mooie aanvraag neergezet met een breed scala aan doelstellingen en projecten voor en door de ouderenzorg, de huisartsen, de gehandicaptensector, de publieke gezondheidszorg en de ziekenhuizen. Terwijl we nog in afwachting zijn van de definitieve goedkeuring van de subsidie wordt er ondertussen hard gewerkt om de doelstellingen om te zetten in een praktisch jaarplan voor 2024. Hierover binnenkort meer informatie!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de succesvolle netwerkbijeenkomst infectiepreventie voor verpleeghuizen die in oktober heeft plaatsgevonden en voor de nieuwe e-learning over infectiepreventie voor de gehandicaptenzorg. Verder informatie over de World AMR Awareness Week (WAAW), het nieuwe FTO Antibiotica-allergie voor huisartsenpraktijken en apotheken, een multidisciplinaire nascholing op het gebied van transmurale samenwerking bij BRMO-dragerschap en een toolkit infectiepreventie voor verpleeghuizen. We wensen jullie veel leesplezier en hopen jullie binnenkort te mogen ontmoeten op één van onze activiteiten!

WAAW 2023

De World AMR Awareness Week (WAAW) is een jaarlijks evenement dat wereldwijd plaatsvindt om bewustzijn te creëren over antimicrobiële resistentie (AMR) en de gevolgen ervan voor de volksgezondheid. Van 20 t/m 24 november organiseren de 10 Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie gezamenlijk verschillende activiteiten, waaronder een symposium en twee webinars.
Op de actiewebsite amrweek.nl vind je inhoudelijke informatie over AMR-gerelateerde onderwerpen en kun je tijdens de WAAW o.a. nieuwe podcasts beluisteren en deelnemen aan een leuke quiz.

FTO Antibiotica-allergie

Het project om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen en zo het voorschrijven van antibiotica te verbeteren is in volle gang. Een belangrijk onderdeel van dit project is het FTO Antibiotica-allergie dat ontwikkeld is voor huisartsen en apothekers.
Het FTO gaat in op de SWAB-richtlijn “Aanpak bij vermoeden van antibiotica allergie” en geeft praktische handvatten om de inhoud toe te passen in de eerste lijn.

Het doel van het FTO is om praktische werkafspraken te maken over het registreren van bijwerkingen en allergieën en zo te voorkomen dat er nieuwe foutieve antibiotica-allergie labels toegekend worden. Ook kan de kennis gebruikt worden om bestaande antibiotica-allergie labels te herbeoordelen en op te schonen. FTO-groepen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp kunnen zich gratis aanmelden .

Netwerkbijeenkomst Infectiepreventie Verpleeghuizen

Op maandag 30 oktober vond er voor de derde keer een leuke en leerzame netwerkbijeenkomst plaats voor leden van de infectiepreventiecommissie van verpleeghuizen in de regio Utrecht. Met ca. 30 deelnemers van 20 verpleeghuizen/organisaties was de bijeenkomst een groot succes!
Het onderwerp was dit keer het monitoren van het infectiepreventiebeleid door middel van het uitvoeren van audits. Deskundige infectiepreventie Charlotte Michels deelde haar kennis en ervaring m.b.t. auditeren en presenteerde ook de door de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie ontwikkelde Infectiepreventie Audit App. Deze app is gratis te downloaden en te gebruiken door verpleeghuizen.

Nascholing Transmuraal Samenwerken bij BRMO

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) komen steeds vaker voor in Nederland. In de ideale situatie wordt bij elke patiëntoverdracht tussen zorginstellingen of naar de thuissituatie goed en tijdig informatie overgedragen als de patiënt drager is van een BRMO of bij verdenking van dragerschap.
Transmurale samenwerking stuit echter nog vaak op knelpunten, met name in de informatieoverdracht en de verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Om deze knelpunten en ieders rol meer inzichtelijk te maken voor de regio Utrecht heeft het UMC Utrecht een interactieve onderwijsmodule ontwikkeld. Daarin wordt op basis van een simulatie van een BRMO uitbraak - waarin je een andere rol speelt dan in het dagelijks leven - geoefend met transmuraal samenwerken. Deze nascholing is in 2022 al vijf maal met succes georganiseerd en zal in het najaar van 2023 ook nog drie maal aangeboden worden.

Ben jij specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, revalidatiearts, bedrijfsarts, huisarts, arts-microbioloog, arts infectieziektebestrijding, deskundige infectiepreventie, verpleegkundige uit de VVT, GHZ of revalidatie, of AIOS (in eerder genoemde specialismes) werkzaam in de regio Utrecht? Lees dan verder en meld je gratis aan voor deelname aan deze nascholing!

E-learning Infectiepreventie Verstandelijk Gehandicapten

Ons zorgnetwerk heeft samen met collega’s van het ABR zorgnetwerken Zuidwest-Nederland, Gelderland en Noord-Nederland een gratis e-learning ontwikkeld over infectiepreventie voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn handhygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Deze e-learning is bedoeld voor iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt en die contact heeft met cliënten en in het bijzonder voor begeleiders op woongroepen die werken met cliënten met een matige verstandelijke beperking.

Toolkit Infectiepreventie voor Verzorgenden IG

Verzorgenden zijn de grootste groep medewerkers in verpleeghuizen en daarom een cruciale doelgroep voor het verbeteren van infectiepreventie en het voorkomen van de verspreiding van resistente bacteriën. Daarom hebben we een toolkit ontwikkeld waarmee op een leuke manier scholing over infectiepreventie verzorgd kan worden voor deze doelgroep.
Naast informatieve wist-je-datjes zitten er o.a. spelinstructies, quizzen, posters en een UV-zaklamp in de toolkit. De toolkit zal de komende maanden kosteloos onder verpleeghuizen in regio verspreid worden.

Agenda

Ook interessant!

  • Er zijn al 62 zorginstellingen die deelnemen aan het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ) in de regio Utrecht. Lees er meer over in de Nieuwsbrief MUIZ van november 2023 van de GGD regio Utrecht en neem contact op via muiz@ggdru.nl als je meer informatie wilt over het aansluiten van jouw organisatie.
  • Alle webinars die in 2022-2023 door het zorgnetwerk georganiseerd zijn kun je terugkijken op onze website, o.a. het webinar “CPE, wat moet je ermee?” over Carbapenemase-producerende Enterobacterales, en het webinar “Antibiotica Allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?”
  • Het zorgnetwerk biedt kosteloos het FTO “Juist Gebruik van Antibiotica” aan, gericht op huisartsen en apothekers. Wil jij ook meer leren over het juiste gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op! Lees meer over het FTO en de aanmeldprocedure op de sectorpagina Huisartsen van onze website.
  • Volg ons op LinkedIn voor nog meer nieuws!
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.

Email Marketing Powered by MailPoet