Aan de slag met infectiepreventie

Er zijn verschillende acties die organisaties kunnen ondernemen om aan de slag te gaan met infectiepreventie. Het zorgnetwerk heeft verschillende mogelijkheden om hierbij te ondersteunen.

Home » Gehandicaptenzorg » Aan de slag met infectiepreventie

Investeren in kennis

Een goede infectiepreventie begint bij het investeren in goede scholing van medewerkers. Naast basisscholing voor alle zorgmedewerkers kunnen organisaties ervoor kiezen om bepaalde medewerkers te laten opleiden tot infectiepreventie adviseur (IPA). De IPA vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie. Het zorgnetwerk biedt een aantrekkelijke tegemoetkoming in de scholingskosten voor elke tweede IPA die een organisatie laat opleiden.

Voorlichting van cliënten

In de gehandicaptenzorg is er veel contact tussen cliënten onderling en tussen cliënten en medewerkers. Hierbij kunnen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen zich gemakkelijk verspreiden via de handen, kleding en gedeelde spullen. Een goede persoonlijke hygiëne van cliënten verkleint de kans op verspreiding. Het is dus belangrink dat cliënten basishygiëne leren toepassen. En dat zij hiermee geholpen worden indien nodig.

Beschikbaarheid materialen

Het is belangrijk dat elke instelling beschikt over voldoende materialen om hygiënisch te kunnen werken. Bijvoorbeeld voldoende wastafels met een zeep- en/of alcoholdispenser en wegwerphanddoekjes. En handschoenen voor het helpen van een cliënt bij toiletbezoek, het sorteren van de vuile was of het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een cliënt een infectieziekte heeft, moeten medewerkers naast handschoenen ook andere beschermende middelen zoals een schort, mondneusmasker of spatbril dragen om het risico op besmetting te verkleinen. Het is ook belangrijk dat elke cliënt een set persoonlijke toiletartikelen heeft.

Beleid

Vanuit de organisatie moet een duidelijk beleid gericht op hygiëne en infectiepreventie gevoerd worden waarmee alle medewerkers, van schoonmakers tot verpleegkundigen en van activiteitenbegeleiders tot fysiotherapeuten bekend moeten zijn. Medewerkers moeten duidelijk weten welke protocollen bestaan voor welk type activiteiten of cliënten en ondersteund worden om deze ook toe te passen.

Infectiepreventiecommissie

Het oprichten van een multidisciplinaire infectiepreventiecommissie kan helpen om draagvlak te creëren binnen alle geledingen van de organisatie. En zorgen dat het thema op de agenda blijft staan. Het zorgnetwerk wil het opzetten van een Infectiepreventie Commissie, of het verbeteren van het functioneren daarvan, ondersteunen. Daartoe kan het netwerk de inzet van een Deskundige Infectiepreventie deels financieren.

Vragen?

Maartje Hanning

Meer informatie over wat het zorgnetwerk voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze projectleider Maartje Hanning.