Als een cliënt BRMO-drager is

Er zijn verschillende acties die organisaties kunnen ondernemen om aan de slag te gaan met infectiepreventie.

Home » Gehandicaptenzorg » Als een cliënt BRMO-drager is

Extra hygiënemaatregelen

Om verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat je extra hygiënemaatregelen treft. Informeer binnen je organisatie of hier eigen beleid voor is gemaakt. Is dit er niet? Raadpleeg dan de landelijke richtlijnen voor BRMO-besmettingen van het RIVM. Onder het kopje 'Maatregelen' vind je richtlijnen per type instelling.

Het RIVM heeft ook informatie beschikbaar over:

De patiënt informeren

Als BRMO-dragerschap ontdekt is, moet de cliënt geïnformeerd worden. Daarnaast is het goed om de patiënten en hun bezoekers ook uitleg over de extra hygiënemaatregelen en het belang van goede handhygiëne te geven.

Andere zorgverleners informeren bij overdracht

Informeer andere zorgprofessionals bij behandeling of overplaatsing dat de patient drager is van een BRMO-bacterie. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. Zij kunnen gepaste hygiënemaatregelen nemen.

Vragen?

Maartje Hanning

Meer informatie over wat het zorgnetwerk voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze projectleider Maartje Hanning.