Tools en tips

Op deze pagina vind je tools zoals praatplaten, posters of filmpjes en andere tips om met infectiepreventie aan de slag te gaan. Zowel door het zorgnetwerk ontwikkeld materiaal als bestaande bronnen.

Home » Gehandicaptenzorg » Tools en tips

Praatplaat

Het zorgnetwerk heeft een praatplaat ontwikkeld die als visuele ondersteuning kan dienen van gesprekken over infectiepreventie in GHZ organisaties. Om infectiepreventie bij zorgteams onder de aandacht te brengen maar ook om op beleidsniveau de juiste prioriteiten te stellen of de samenwerkingspartners op het gebied van infectiepreventie helder te hebben. De praatplaat bestaat uit drie onderdelen:

  • risicofactoren voor verspreiding van infectieziekten en resistente bacteriën in de gehandicaptenzorg;
  • de vijf pijlers van hygiënisch werken; en
  • de sociale kaart van de spelers in infectiepreventie.
ABR Praatplaat_versie 2024_pg1
ABR Praatplaat_versie 2024_pg2
ABR Praatplaat_versie 2024_pg3

De praatplaat staat vrij ter beschikking van GHZ organisaties die aandacht willen besteden aan infectiepreventie en is hier te downloaden in pdf formaat.

Filmpjes

Handen wassen & desinfectie

Desinfectie

Handen wassen

Gebruik van handschoenen

Handschoenen

Betrekken bij infectiepreventie

Voorlichtingsfilmpje voor cliënten

Posters

Poster 'Klaar voor je werkdag'

Poster 'Strijd tegen de bacteriën' (spel)

ABR QUIZ 'Ren je rot'

Methode met cijfers 'Ervaringen in cijfers'

Methode 'Auw en Wauw'

Antibioticaresistentie cartoon (rechtenvrij)

Infectiepreventie cartoon (rechtenvrij)

Instructie handenwassen

Overig

Vragen?

Maartje Hanning

Meer informatie over wat het zorgnetwerk voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze projectleider Maartje Hanning.