Team AMR Zorgnetwerk Utrecht

Home » Team AMR Zorgnetwerk Utrecht

Het Regionaal Coördinatie Team (RCT)

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht wordt aangestuurd door een Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT is het inhoudelijke expertisecentrum binnen het zorgnetwerk en haar leden vertegenwoordigen een breed spectrum aan kennis en ervaring vanuit een groot aantal disciplines en zorgsectoren. Het RCT is verantwoordelijk voor het opstellen van het tweejaarlijkse activiteitenplan voor het AMR Zorgnetwerk Utrecht en -vanuit operationeel perspectief- voor de te behalen resultaten.

Rivka-van-deijk-1440x1920

Rivka van Deijk

Voorzitter

AMR Zorgnetwerk Utrecht

Ada

Ada Gigengack

Deskundige infectiepreventie

Meander MC

_Carolijn Huizinga

Carolijn Huizinga

Apotheker

Apothekersvereniging Midden-Nederland

_Gerjanne Vlasveld

Gerjanne Vlasveld

Arts Verstandelijk Gehandicapten

Amerpoort

Marjolijn_Schlepers

Marjolijn Schlepers

Epidemioloog

GGD GHOR Nederland

_Lieselotte Koevoets

Lieselotte Koevoets

Huisarts

person-1920x1920

Suzanne Lans

Specialist
Ouderengeneeskunde

AxionContinu

Florine Frakking

Florine Frakking

Arts-microbioloog

UMC Utrecht

_Stijn Raven

Stijn Raven

Arts
Infectieziektenbestrijding

GGDrU

person-1920x1920

Eefje Jong

Internist-infectioloog

Meander MC

person-1920x1920

Stefan Vestjens

Arts-microbioloog

Diakonessenhuis

Het secretariaat van het RCT wordt gevoerd door Jenny Nieuwenhuis, projectmanager AMR Zorgnetwerk Utrecht: amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

De Stuurgroep

De Stuurgroep van het AMR Zorgnetwerk Utrecht is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en bevordert het bestuurlijk draagvlak binnen de regio voor de activiteiten van het zorgnetwerk.

Joyce Jacobs nieuw

Joyce Jacobs

Bestuurder

De Wulverhorst

_Jan Kluytmans

Jan Kluytmans

Medisch Afdelingshoofd MMB

UMC Utrecht

person-1920x1920

Marc Sprenger

Directeur
Publieke Gezondheid

GGDrU

Brechtje Fleur

Brechtje Fleur

Regiodirecteur
Midden-Nederland

's Heeren Loo

Esther van Osselen

Esther van Osselen

Bestuurder

LHV-Kring Midden Nederland

Marc Koster 2023

Marc Koster

Lid Raad van Bestuur / CFO

St. Antonius Ziekenhuis

Het secretariaat van de Stuurgroep wordt gevoerd door Rivka van Deijk, netwerkcoördinator AMR Zorgnetwerk Utrecht: amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

Het Programmabureau

Het Programmabureau biedt in algemene zin ondersteuning aan het AMR Zorgnetwerk Utrecht, o.a. op het gebied van coördinatie, project management, communicatie en administratie. Daarnaast is het Programmabureau verantwoordelijk voor projectcontrol en budgetbeheer.

Rivka-van-deijk-1440x1920

Rivka van Deijk

Netwerkcoördinator

Jenny_Nieuwenhuis

Jenny Nieuwenhuis

Projectmanager

Danielle Vissers

Daniëlle Vissers

Communicatie

Nathalie_Veldhuizen

Nathalie Veldhuizen-Wagemaker

Deskundige Infectiepreventie

IIrma Bolleurs-van Schaik

Irma Bolleurs-van Schaik

Secretariaat

Heleen Kuijt - secretariaat

Heleen Kuijt

Secretariaat

Neem contact op met het Programmabureau via amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

De Projectleiders

Lennart van der Klis

Lennert van der Klis

Projectleider Infectiepreventie

in de Verpleeghuiszorg

Maartje Hanning

Maartje Hanning

Projectleider Infectiepreventie

in de Gehandicaptenzorg

Christopher

Christopher Mannessen

Projectleider Infectiepreventie

in de Thuiszorg

_Lieselotte Koevoets

Lieselotte Koevoets

Projectleider Huisartsenzorg

person-1920x1920

Marlot van Wissen

Projectleider Antibiotica-Allergie