Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Jaarlijks overlijden zo’n 700.000 mensen aan de gevolgen van antibioticaresistentie. In 2050 ligt dit aantal volgens schattingen van de Verenigde Naties op 10 miljoen.

Home » Huisartsenzorg » Antibioticaresistentie

In Nederland wordt 80% van de antibiotica voorgeschreven in de eerste lijn. Hiermee zijn huisartsen een belangrijke doelgroep in de strijd tegen antibioticaresistentie. Als hoofdbehandelaar van dragers van BRMO buiten het ziekenhuis zijn zij bovendien een belangrijke schakel in de zorgketen.

Gebruik van antibiotica leidt tot een selectie op resistente bacteriën. Dit geldt ook voor de eerstekeus-middelen die de huisarts voorschrijft. Bij terughoudend, geïndiceerd gebruik verloopt de ontwikkeling van resistentie aanzienlijk langzamer dan bij ruimhartig en onnodig antibioticagebruik.

Vergeleken met hun buitenlandse collega’s zijn Nederlandse huisartsen terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Toch neemt het probleem van antibioticaresistentie ook in onze huisartsenpraktijken toe. Er is ruimte om kritisch te kijken naar gepast antibioticagebruik.

In dit artikel in Huisarts & Wetenschap vind je meer informatie over de rol van huisartsen in de zorgnetwerken antibioticaresistentie.

Vragen?

_Lieselotte Koevoets

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw huisartsenpraktijk kan betekenen? Neem dan contact op met Lieselotte Koevoets.