Als een patiënt BRMO-drager is

Je patiënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Dit heeft ook gevolgen voor de huisartsenzorg.

Home » Huisartsenzorg » Als een patiënt BRMO-drager is

Hoewel Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van antibiotica, neemt de incidentie van antibioticaresistentie ook bij ons toe. Er zijn steeds meer mensen met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). De NHG-standaarden houden rekening met het voorkomen van antibioticaresistentie, bijvoorbeeld door het adviseren van een eerste-keus-middel of het afnemen van een kweek. Er is (nog) geen specifieke richtlijn voor huisartsen die aangeeft wat je het best kunt doen bij een infectie met of dragerschap van BRMO. Hieronder zetten we de belangrijkste adviezen op een rij (bron).

  1. Noteer in het HIS. Gebruik hiervoor ICPC-code A99.02 en voeg een probleemstatus toe.
  2. Informeer je patiënt. Maatregelen zijn in de thuissituatie niet nodig. In een andere setting kunnen er wel maatregelen gelden. Het is belangrijk dat je patiënt zijn BRMO-status doorgeeft aan zorgverleners.
  3. Overweeg eradicatie bij MRSA-dragers. Vooral bij risico op infecties, als patiënt of huisgenoot in de gezondheidszorg werken of als patiënt in een zorginstelling komt. Eradicatie is minder zinvol als de kans op herbesmetting groot is.
  4. Kweek laagdrempelig bij een infectie. Soms is het nodig het antibioticabeleid hierop aan te passen.
  5. Overweeg preventieve maatregelen. Neem maatregelen bij potentieel contact met bloed of ander lichaamsvocht, slijmvliezen, niet-intacte huid of materialen die mogelijk besmet zijn. Kies afhankelijk van de situatie welke beschermingsmaatregelen nodig zijn.
  6. Vervolg dragerschap. Overweeg kweken af te nemen na 1 jaar, bij voorkeur in overleg met een arts-microbioloog.

Op de pagina Tools en Richtlijnen vind je meer informatie over BRMO's in de huisartsenpraktijk, o.a. richtlijnen, scholingsmogelijkheden en brochures om met je patiënt te delen.

Vragen?

_Lieselotte Koevoets

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw huisartsenpraktijk kan betekenen? Neem dan contact op met Lieselotte Koevoets.