Urineweginfecties

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door huisartsen. Regelmatig is de diagnose urineweginfectie echter onterecht en anitbioticagebruik onnodig. Het zorgnetwerk heeft een nascholing ontwikkeld voor doktersassistenten gericht op het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek.

Home » Huisartsenzorg » Urineweginfecties

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door huisartsen. De NHG-standaard Urineweginfecties raadt het verrichten van urineonderzoek aan bij een klinisch vermoeden van een urineweginfectie. In de praktijk zien we echter dat urineonderzoek regelmatig onnodig wordt ingezet. Bijvoorbeeld bij patiënten met vaginale, buik- of mictieklachten die atypisch zijn voor een urineweginfectie. Of bij patiënten met een verblijfskatheter, of kwetsbare ouderen met aspecifieke klachten zoals verwardheid en malaise.

De rol van de doktersassistent

De doktersassistent speelt hierin een belangrijke rol. Zij is vaak degene die de patiënt vraagt urine in te leveren. Een afwijkende uitslag leidt vervolgens gemakkelijk tot het voorschrijven van antibiotica, terwijl de diagnose urineweginfectie niet altijd klopt.

Een afwijkende urine of urineweginfectie?

Een afwijkende urine is niet hetzelfde als een urineweginfectie. De aanwezigheid van bacteriën in de urine zonder dat deze klachten veroorzaken (asymptomatische bacteriurie) komt - zeker bij ouderen - veel voor en behoeft geen behandeling, maar zal wel leiden tot een afwijkend urineonderzoek.

Nascholing voor doktersassistenten

Door doktersassistenten beter op te leiden in het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek, kunnen we het aantal onterechte diagnoses urineweginfectie terugdringen. Het zorgnetwerk heeft daarom in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een e-learning ontwikkeld voor doktersassistenten en praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH). Na afronding van de e-learning weten deelnemers:

  • dat het stellen van de diagnose urineweginfectie begint met een passend klachtenpatroon;
  • welke klachten passen bij een urineweginfectie;
  • wat asymptomatische bacteriurie is;
  • welke stappen je doorloopt bij het stellen van de diagnose urineweginfectie; en
  • welke aandachtspunten er zijn bij specifieke doelgroepen.

De nascholing is geaccrediteerd door NVDA/KABIZ en NVvPO voor 2 punten. De e-learning is gratis te maken. Als je de eindtoets wil maken en accreditatiepunten wilt ontvangen dan wordt daarvoor €7,95 (incl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht.

Download de flyer over deze nascholing of ga direct naar de website van het IVM om de e-learning te maken.

Nascholing voor huisartsen

Voor huisartsen is er bij het NHG een nascholing beschikbaar over dit onderwerp: "Urineweginfecties, antibioticaresistentie en bijzonder resistente micro-organismen". Na afronding van deze e-learning weten deelnemers:

  • welk beleid te voeren bij gezonde, niet-zwangere vrouwen met een cystitis
  • hoe overbehandeling bij urineweginfecties te voorkomen
  • hoe na een kweekuitslag en gevoeligheid voor het eerstekeusantibioticum de juiste vervolgstap te nemen
  • wat de mechanismen zijn achter het ontstaan van resistentie tegen antibiotica
  • hoe BRMO-dragerschap te registreren en de behandeling te vervolgen

NHG-leden kunnen deze nascholing gratis volgen. Ga naar de website van het NHG voor meer informatie en deelname.

Vragen?

_Lieselotte Koevoets

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw huisartsenpraktijk kan betekenen? Neem dan contact op met Lieselotte Koevoets.