Interessant: Zorgnetwerk ABR Utrecht bekostigt deels opleiding voor Infectiepreventieadviseur (IPA)

Geplaatst op: 6 februari 2020

Home » Nieuws » Interessant: Zorgnetwerk ABR Utrecht bekostigt deels opleiding voor Infectiepreventieadviseur (IPA)

Het Regionale Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht biedt organisaties (langdurige zorg, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg) de mogelijkheid om Infectiepreventie-Adviseurs (IPA) op te leiden. Deze IPA’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de organisatie.

De IPA vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie en werkt samen met de specialist ouderengeneeskunde. Zij kunnen de eventueel aanwezige contactpersonen infectiepreventie (aandachtvelders) of hygiëne-kwaliteitsmedewerkers (CIP/HKM) die op de afdelingen werkzaam zijn coachen. De IPA kan afdelingoverstijgend het infectiepreventiebeleid uitdragen en zorgt daarmee voor een borging van de continuïteit en aandacht voor infectiepreventie. Het streven is om twee IPA’s per organisatie tegelijkertijd op te leiden. We vergoeden in totaal voor maximaal 2 medewerkers de opleiding tot IPA in 2020.

Wat krijg je?

Zowel medewerkers uit de verpleeghuiszorg als revalidatie- en gehandicaptenzorg kunnen aanspraak maken op financiering van de IPA opleiding in 2020. Eén IPA wordt opgeleid op kosten van de organisatie zelf en één IPA op kosten van het Regionaal Zorgnetwerk. Beide IPA’s worden tegelijkertijd opgeleid. De organisaties kunnen zelf een opleidingsinstituut kiezen.

Aansluitend aan de theoretische opleidingsperiode in 2020, worden de IPA’s begeleid door een coach deskundige infectiepreventie die gefinancierd wordt door het Regionaal Zorgnetwerk gedurende 6 maanden. Indien een zorginstelling zelf geen deskundige infectiepreventie in dienst heeft of geen overeenkomst heeft met een deskundige infectiepreventie, dan kan ook gebruik worden gemaakt van freelance deskundigen infectiepreventie. Op onze website staat een overzicht van deskundigen infectiepreventie die zich hiervoor hebben aangemeld. De zorginstelling dient zelf een overeenkomst met de deskundige infectiepreventie aan te gaan.

Voorwaarden

  • De organisatie maakt tijd vrij voor twee medewerkers, die opgeleid worden tot IPA (volledige training duurt 4,5 dag per persoon, verdeeld over 6 maanden.)
  • De organisatie betaalt één van de twee IPA’s, richtprijs: € 995,-. Bij aanmelding van meer dan twee medewerkers (een even aantal), geldt dat voor de helft van de medewerkers de opleiding vergoed wordt.
  • De medewerkers ontvangen kosteloze coaching door een deskundige infectiepreventie gedurende 6 maanden. De tijdsinvestering bedraagt 2 uur per 2 weken per organisatie (de IPA’s worden samen gecoacht), voor een periode van een half jaar. Per organisatie is één coach beschikbaar, ongeacht de hoeveelheid medewerkers die de opleiding volgt.
  • De coach heeft een accreditatie voor deskundige infectiepreventie én heeft ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. Op basis van een actueel CV wordt gekeken of de coach geschikt is.
  • Alleen medewerkers die werken vanuit een locatie binnen de regio Utrecht kunnen gebruikmaken van deze regeling.
  • Is er al een contract met een deskundige infectiepreventie? Dan kan deze de rol van coach op zich nemen en voor de tijdsinvestering van dit traject vergoed worden door het Regionaal Zorgnetwerk.

Bekijk de voorwaarden voor facturatie voor meer informatie.

Wat betekent dit voor de deelnemende organisatie?

De organisatie contracteert of stelt (minimaal aan het einde van het opleidingstraject van de IPA) een deskundige infectiepreventie aan om de continuïteit op het gebied van infectiepreventie te waarborgen.

Lijst met Deskundige Infectiepreventie (DI) die als coach kunnen optreden voor deelnemers aan de IPA-opleiding

Firmanaam Unic Medical Services BV
Contactpersoon Kees Ballemans
Adresgegevens Postbus 110, 3430 AC Nieuwegein
E-mail info@infectiepreventie.nl
Telefoon 030 630 1328
Website www.infectiepreventie.nl

 

Firmanaam CareB4
Contactpersoon Charlotte Michels-Breukers
Adresgegevens Churchillpark 15, 6029 RB Sterksel
E-mail info@careb4.nl
Telefoon 06-42274225
Website www.careb4.nl en www.zorgvooraf.nl

Wilt u ook als DI’er op de lijst komen? Stuur s.v.p. een mail naar amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

 


Meer informatie over de subsidieregeling? Mail naar amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding? Ga naar het opleidingsinstituut.

Meer nieuws

Een geslaagde eerste Kennis- & Netwerkbijeenkomst

2 juli 2024

Op 17 juni jl. was het tijd voor de eerste Kennis- & Netwerkbijeenkomst van het AMR Zorgnetwerk Utrecht. Er waren zo’n 75 deelnemers van verschillende beroepsgroepen en uit verschillende sectoren aanwezig. En dat is precies waar het zorgnetwerk naar streeft: zorgprofessionals samenbrengen om gezamenlijk de strijd tegen antimicrobiële resistentie aan te gaan.

Lees verder

Oproep ideeën voor nieuwe activiteiten!

21 juni 2024

Na de zomer gaan wij aan de slag met het opstellen van ons Jaarplan 2025. Heb jij nog een goed idee voor een project of activiteit op het gebied van Antimicrobial Stewardship, Infectiepreventie of Surveillance en delen van informatie over BRMO? Laat het ons dan weten!

Lees verder

SAVE THE DATE! Netwerkbijeenkomsten Infectiepreventie

11 juni 2024

In het najaar organiseert het AMR Zorgnetwerk Utrecht een aantal netwerkbijeenkomsten voor zorgprofessionals uit de langdurige zorg die betrokken (willen) zijn bij het infectiepreventiebeleid in hun organisatie. Op dit moment zijn wij druk bezig met de invulling van het programma, maar de data staan wel al vast!

Lees verder