Oproep ideeën voor nieuwe activiteiten!

Geplaatst op: 21 juni 2024

Home » Nieuws » Oproep ideeën voor nieuwe activiteiten!

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht heeft subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS voor de periode 2024 t/m 2027. Na de zomer gaan wij aan de slag met het opstellen van ons Jaarplan 2025. Heb jij nog een goed idee voor een activiteit op het gebied van Antimicrobial Stewardship, Infectiepreventie of Surveillance en delen van informatie over BRMO? Laat het ons dan weten!

Binnen het AMR Zorgnetwerk Utrecht werken zorgorganisaties uit de acute, langdurige en publieke gezondheidszorg samen om antimicrobiële resistentie te bestrijden. Het zorgnetwerk heeft subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS voor de periode 2024 t/m 2027 om activiteiten in onze regio uit te voeren. Deze activiteiten moeten bijdragen aan volgende strategische doelen.

Surveillance en delen van informatie over BRMO

  • Beter zicht op BRMO in de regio en op regionale transmissienetwerken
  • Betere transmurale samenwerking bij (verdenking van) BRMO-dragerschap
  • Meer deelname van regionale zorgorganisaties aan landelijke surveillance van uitbraken en dragerschap van resistente micro-organismen, antibioticagebruik en zorginfecties

Infectiepreventie

  • Verbeteren van infectiepreventie binnen de verpleeghuiszorg
  • Verbeteren van infectiepreventie binnen de thuiszorg
  • Verbeteren van infectiepreventie binnen de gehandicaptenzorg

Antimicrobial Stewardship

  • Antibiotica voorschrijfgedrag in de huisartszorg verbeteren
  • Antibiotica voorschrijfgedrag in de ouderenzorg verbeteren
  • Onjuiste antibiotica-allergie registraties verminderen
  • Diagnostisch stewardship bij infecties verbeteren

 
Na de zomer gaan wij aan de slag met het opstellen van ons Jaarplan 2025. Heb jij een idee voor een activiteit of project dat bij kan dragen aan één van deze doelstellingen? Laat het ons dan weten!

Aanmelden van een projectidee kan door middel van het invullen van een kort formulier (download hier) dat we graag vóór 1 september via amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl van je ontvangen.

Wil je vóór het invullen van het formulier eerst persoonlijk overleggen? Stem dan af met je contactpersoon binnen de Stuurgroep of het Regionaal Coördinatieteam (RCT) van het zorgnetwerk. Of neem contact op met netwerkcoördinator Rivka van Deijk via 06-25 777 144 of amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl. We gaan ook graag met je in gesprek als je idee nog in de conceptuele fase is en (nog) niet het volledige formulier ingevuld kan worden.

Meer nieuws

Een geslaagde eerste Kennis- & Netwerkbijeenkomst

2 juli 2024

Op 17 juni jl. was het tijd voor de eerste Kennis- & Netwerkbijeenkomst van het AMR Zorgnetwerk Utrecht. Er waren zo’n 75 deelnemers van verschillende beroepsgroepen en uit verschillende sectoren aanwezig. En dat is precies waar het zorgnetwerk naar streeft: zorgprofessionals samenbrengen om gezamenlijk de strijd tegen antimicrobiële resistentie aan te gaan.

Lees verder

SAVE THE DATE! Netwerkbijeenkomsten Infectiepreventie

11 juni 2024

In het najaar organiseert het AMR Zorgnetwerk Utrecht een aantal netwerkbijeenkomsten voor zorgprofessionals uit de langdurige zorg die betrokken (willen) zijn bij het infectiepreventiebeleid in hun organisatie. Op dit moment zijn wij druk bezig met de invulling van het programma, maar de data staan wel al vast!

Lees verder

Onze Regionale Kennis- en Netwerkbijeenkomst komt er aan!

3 juni 2024

Op maandag 17 juni zal de eerste Regionale Kennis- en Netwerkbijeenkomst van het AMR Zorgnetwerk Utrecht plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang!

Lees verder