RTA Informatieoverdracht bij BRMO

Geplaatst op: 14 mei 2024

Home » Nieuws » RTA Informatieoverdracht bij BRMO

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht werkt samen met RSO Trijn aan het opstellen van een Regionale Transmurale Afspraak (RTA) bij BRMO-dragerschap. Want een goede informatieoverdracht bij doorverwijzing of overplaatsing naar een andere zorgorganisatie is essentieel om de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen.

Binnen onze regionale zorgketen is intensief patiënten/cliëntenverkeer. Wanneer een cliënt die drager is van een bacterie die resistent is voor antibiotica (ook wel een Bijzonder Resistent Micro-organisme of BRMO genoemd) doorverwezen of overgeplaatst wordt naar een andere zorgorganisatie is het belangrijk dat de ontvangende zorgverlener geïnformeerd wordt worden over het BRMO-dragerschap. Om op tijd de juiste maatregelen te nemen om te voorkomen dat de resistente bacterie zich verspreidt. Want BRMO-dragerschap hoeft niet tot klachten te leiden bij gezonde mensen, maar verspreiding is gevaarlijk voor kwetsbare mensen zoals zieken en ouderen. Goede informatieoverdracht bij BRMO-dragerschap is dan ook essentieel.

RSO Trijn ontwikkelt Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) in de regio Utrecht met als doel het maken van uniforme afspraken tussen de zorgverleners over o.a. diagnostiek, behandeling, consultatie, berichtgeving, verwijzing en terugverwijzing. Het AMR Zorgnetwerk Utrecht en Trijn gaan samenwerken om afspraken te maken over de informatieoverdracht bij BRMO-dragerschap: wie communiceert wat, wanneer en hoe bij doorverwijzing of overplaatsing van een patiënt die drager is van een BRMO?

Alle organisaties die deelnemen aan het Platform RTA van RSO Trijn hebben afgelopen week een uitnodiging ontvangen om iemand af te vaardigen naar de expert-groep die zich over de inhoud van de RTA gaat buigen. Om zo tot breed gedragen en praktisch implementeerbare afspraken te komen.

Meer weten? Neem dan contact op met projectleider Nadia van Beerschoten van RSO Trijn of stuur een mailtje naar amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

Meer nieuws

Gratis Summerschool voor Infectie Preventie Adviseurs

23 april 2024

Op vrijdag 21 juni organiseert Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) een gratis Summerschool met praktijkverhalen en een uitgebreide, praktische workshop over reiniging en desinfectie. Deze training is gratis voor infectie preventie adviseurs (IPA’s) en contactpersonen voor infectie preventie (CIP) die door STIP zijn opgeleid. Maar ook als je niet door STIP bent opgeleid, kun je uiteraard deelnemen.

Lees verder

Netwerkbijeenkomst ‘Gedragsverandering’ een succes

9 april 2024

Donderdag 4 april 2024 was het weer zover! De netwerkbijeenkomst voor infectiepreventiecommissieleden van verpleeghuizen in de regio Utrecht. Dit keer werd de bijeenkomst gehouden in het bosrijke gebied bij Accolade Zorg – de Wijngaard in Bosch en Duin. We mochten veel bekende gezichten verwelkomen en daarnaast kennismaken met een aantal nieuwe gezichten.

Lees verder
Nieuwe collega Maartje

Nieuwe collega gehandicaptenzorg

21 maart 2024

Goed nieuws! Wij mogen nog een nieuwe collega verwelkomen. Maartje Hanning is afgelopen maand aan de slag gegaan als projectleider gehandicaptenzorg. Zij gaat zich richten op infectiepreventie binnen de gehandicaptensector.

Lees verder