Stuurgroep zoekt nieuw lid

Geplaatst op: 28 november 2022

Home » Nieuws » Stuurgroep zoekt nieuw lid

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht is per 1 januari 2023 op zoek naar een bestuurder met financieel-economische achtergrond om plaats te nemen in de Stuurgroep.

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht, www.abrzorgnetwerkutrecht.nl) is één van de tien zorgnetwerken ABR die in opdracht van het Ministerie van VWS zorgorganisaties en zorgprofessionals bij elkaar brengen om op regionaal niveau antibioticaresistentie te bestrijden. Het RZN ABR Utrecht werkt samen met organisaties uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg aan binnen drie thema’s: Antimicrobial Stewardship, Surveillance en het delen van informatie over Bijzonder Resistentie Micro-organismen (BRMO), en Infectiepreventie. De projecten variëren dan ook van het streven naar betere digitale uitwisseling van BRMO informatie in de zorgketen, tot het verbeteren van handhygiëne in de thuiszorg. En het verbeteren van het antibiotica voorschrijfgedrag van huisartsen en specialisten tot het ondersteunen van infectiepreventie commissies in verpleeghuizen.

Het RZN ABR Utrecht wordt aangestuurd door een Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT is het inhoudelijke expertisecentrum binnen het zorgnetwerk en haar leden vertegenwoordigen een breed spectrum aan kennis en ervaring vanuit een groot aantal disciplines en zorgsectoren. Het RCT is verantwoordelijk voor het opstellen van het tweejaarlijkse activiteitenplan voor het RZN ABR Utrecht en -vanuit operationeel perspectief- voor de te behalen resultaten.

De Stuurgroep van het RZN ABR Utrecht is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en bevordert het bestuurlijk draagvlak binnen de regio voor de activiteiten van het zorgnetwerk.

De huidige samenstelling van het RCT en de Stuurgroep van het RZN ABR Utrecht is te vinden op onze website: https://www.amrzorgnetwerkutrecht.nl/over-ons/het-team/

Vanwege het vertrek van één van de leden zoeken wij per 1 januari 2023 voor de Stuurgroep een bestuurder / directeur met een financieel-economische achtergrond, bij voorkeur uit één van de ziekenhuizen uit de regio. De Stuurgroep komt 5x per jaar bijeen (ca. 1,5 uur) via Teams of op locatie in de regio Utrecht.

Bij interesse of met vragen kunt u contact opnemen met Heine van Wieren, Netwerkcoördinator, via H.vanWieren-2@umcutrecht.nl

 

Meer nieuws

RTA Informatieoverdracht bij BRMO

14 mei 2024

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht werkt samen met RSO Trijn aan het opstellen van een Regionale Transmurale Afspraak (RTA) bij BRMO-dragerschap. Want een goede informatieoverdracht bij doorverwijzing of overplaatsing naar een andere zorgorganisatie is essentieel om de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen.

Lees verder

Gratis Summerschool voor Infectie Preventie Adviseurs

23 april 2024

Op vrijdag 21 juni organiseert Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) een gratis Summerschool met praktijkverhalen en een uitgebreide, praktische workshop over reiniging en desinfectie. Deze training is gratis voor infectie preventie adviseurs (IPA’s) en contactpersonen voor infectie preventie (CIP) die door STIP zijn opgeleid. Maar ook als je niet door STIP bent opgeleid, kun je uiteraard deelnemen.

Lees verder

Netwerkbijeenkomst ‘Gedragsverandering’ een succes

9 april 2024

Donderdag 4 april 2024 was het weer zover! De netwerkbijeenkomst voor infectiepreventiecommissieleden van verpleeghuizen in de regio Utrecht. Dit keer werd de bijeenkomst gehouden in het bosrijke gebied bij Accolade Zorg – de Wijngaard in Bosch en Duin. We mochten veel bekende gezichten verwelkomen en daarnaast kennismaken met een aantal nieuwe gezichten.

Lees verder