Partners in het netwerk

Home » Partners in het netwerk

Onze netwerkpartners

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht verbindt zorgorganisaties en zorgprofessionals die met antibioticaresistentie te maken kunnen krijgen in de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg. Onze netwerkpartners zijn de GGD regio Utrecht, ziekenhuizen, microbiologische laboratoria, verpleeghuizen, huisartsen, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Landelijke samenwerkingen

In Nederland zijn er 10 zorgnetwerken opgericht die allen ten doel hebben om binnen de regio’s samen met alle partners antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Wij werken naast het RIVM ook samen met de 9 andere zorgnetwerken in Nederland. Benieuwd naar de andere zorgnetwerken? Bekijk hun website voor meer informatie.

AMR Zorgnetwerk Euregio Zwolle

Gelders Zorgnetwerk voor Infectiepreventie

AMR Zorgnetwerk Noord-Nederland

IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

AMR Zorgnetwerk Holland-West

AMR Zorgnetwerk Noord-Holland West/Flevoland

AMR Zorgnetwerk Noord-Holland Oost/Flevoland

Limburgs Infectiepreventie en AMR zorgNetwerK (LINK)

Rezisto - Regionaal Zorgnetwerk Antimicrobiële Resistentie Noord-Brabant