Privacy statement

Home » Privacy statement

Wie zijn wij?

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antimicrobiële resistentie (AMR) gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken met als doel antimicrobiële resistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Eén van deze zorgnetwerken is het AMR Zorgnetwerk Utrecht.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat een bezoeker zijn gegevens invult of achterlaat op onze website of als iemand zich via de site inschrijft voor één van onze bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van bijeenkomsten waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn en voor de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij verwerken voor bijeenkomsten en/of de nieuwsbrief zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

  • NAW gegevens, bedrijfsgegevens, functie, (e-mail)adres en andere contactgegevens;
  • Gegevens t.b.v. het aanvragen van accreditatiepunten bij bijeenkomsten en scholingen, zoals BIG-nummer en geboortedatum.
  • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over uw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de personen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de bijeenkomsten. Voor het organiseren van deze congressen kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau dan heeft het AMR Zorgnetwerk Utrecht hiermee een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gegevens worden vier weken na de eventuele evaluatie van een bijeenkomst verwijdert, tenzij er een vervolgbijeenkomst wordt gepland. In dat geval worden gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd. Bij het aanmelden voor een bijeenkomst kan een andere bewaartermijn vermeld worden.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens het AMR Zorgnetwerk Utrecht van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het AMR Zorgnetwerk Utrecht behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

AMR Zorgnetwerk Utrecht

Huispostnummer G02.402

Postbus 85500

3508 GA UTRECHT

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop het AMR Zorgnetwerk Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

AMR Zorgnetwerk Utrecht behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.amrzorgnetwerkutrecht.nl

Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Als AMR Zorgnetwerk Utrecht een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan wordt dit kenbaar gemaakt via berichtgeving op onze website of in onze nieuwsbrief.