Projecten

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS om samen met zorgorganisaties en zorgprofessionals activiteiten uit te voeren die tot doel hebben om antibioticaresistentie te verminderen en infectiepreventie te verbeteren in de regio Utrecht. Deze activiteiten kunnen onderverdeeld worden in drie inhoudelijke thema’s: Antimicrobial Stewardship, Surveillance & Informatiedeling en Infectiepreventie. Lees hieronder meer over elke thema en de projecten die wij uitvoeren binnen elk thema.

Home » Projecten

Antibiotic Stewardship

Antibiotic stewardship is één van de strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan. Het is een omvattende term voor interventies die zich richten op het bevorderen van rationeel antibioticagebruik. Rationeel antibioticagebruik wil zeggen dat antibiotica alleen wordt voorgeschreven als daar een klinische indicatie voor is. En wordt er toch antibiotica voorgeschreven? Dan moeten de middelenkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur optimaal zijn. Het zorgnetwerk voert verschillende projecten uit op het gebied van antibiotic stewardship, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsenpraktijken.

shutterstock_1444962308

Surveillance en Informatiedeling

Surveillance is het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica. Deze informatie wordt gebruikt om beleid te bepalen, om klinische richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica op te stellen of aan te passen, en om specifieke maatregelen te treffen. Het delen van informatie over resistentie bacteriën is belangrijk om verspreiding te voorkomen. Binnen de regio. Maar ook bij de transmurale overdracht van een specifieke patiënt of cliënt tussen zorgorganisaties.

shutterstock_1543267175-1920x1280

Infectiepreventie

Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het bestrijden van antibioticaresistentie. Als infecties voorkomen worden hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Ook kan hygiënisch werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen de verspreiding van resistente micro-organismen voorkomen. Bovendien is infectiepreventie ook gewoon onderdeel van goede zorg. Maatregelen dragen bij aan een schone, gezonde en veilige zorgomgeving waarin zorgvragers, maar ook hun mantelzorgers en bezoekers, en zorgprofessionals minder risico lopen om ziek te worden. Eén van de doelstellingen van zorgnetwerk is daarom het bevorderen van de infectiepreventie bij zorgorganisaties in de regio Utrecht.

shutterstock_1665055567