Project UrineSTICKs in Verpleeghuizen

Tot enkele jaren geleden werd een positieve urinestick gezien als een bevestiging van de diagnose urineweginfectie (UWI) bij kwetsbare ouderen. Inmiddels weten we dat je met urineonderzoek niet betrouwbaar een UWI kunt aantonen. En dat onnodig urineonderzoek leidt tot onnodig antibioticagebruik. Dit betekent dat er anders omgegaan moet worden met het sticken van urine in verpleeghuizen.

Home » Projecten » Antibiotic Stewardship » Project UrineSTICKs in Verpleeghuizen

Achtergrond

Uit onderzoek is gebleken dat er onder de populatie kwetsbare ouderen sprake is van overbehandeling met antibiotica, in het bijzonder voor urineweginfecties (UWI). De herziene Verenso-richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ (2018) besteedt aandacht aan de factoren die overbehandeling in de hand werken en biedt handvatten voor juiste diagnostiek en behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat er in verpleeghuizen nog steeds vaak urineonderzoek wordt ingezet in situaties waarin dat niet nodig is.

Activiteiten

Met ondersteuning van het AMR Zorgnetwerk Utrecht heeft UNO Amsterdam in 2021-2022 diepgaand onderzoek gedaan naar het proces van urine sticken in verpleeghuizen. In focusgroep bijeenkomsten met verpleegkundigen en verzorgenden is in kaart gebracht hoe het proces van urine sticken verloopt in verpleeghuizen, én is met de deelnemers ingegaan op wat er beter zou kunnen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een informatieposter en een factsheet met tips en handvatten voor het op de juiste manier (niet) inzetten van urinesticks. De concept versies van beide producten zijn beoordeeld door een andere, grotere groep verpleegkundigen en verzorgenden. Met behulp van hun feedback zijn de definitieve versies tot stand gekomen.

Resultaten

Informatieposter

De informatieposter "Urine sticken: wel/niet zinvol bij verpleeghuisbewoners?" is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden en bevat alle informatie die zij zouden moeten hebben om zelfstandig te kunnen bepalen wanneer het sticken van urine wel of niet zinvol is bij verpleeghuisbewoners.

Op de poster is een QR-code opgenomen naar een document met de Meest Gestelde Vragen naar aanleiding van de poster. Daar vinden zorgmedewerkers meer inhoudelijke uitleg over het onderwerp.

Meer weten over de informatieposter of deze downloaden? Lees dan hier verder op de website van UNO Amsterdam.

Factsheet

De factsheet "Urine sticken in verpleeghuizen: handvatten voor het bevorderen van handelen volgens de richtlijn" beschrijft wat zorgorganisaties kunnen doen om ervoor te zorgen dat het sticken van urine conform de Verenso-richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ gaat verlopen. Doelgroep van de factsheet zijn specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, verzorgenden en managers in verpleeghuizen.

De factsheet geeft tips m.b.t. het verspreiden van kennis en het trainen van vaardigheden over urine sticken bij kwetsbare ouderen, inclusief tips voor handige producten zoals bovenstaande informatieposter maar ook een zakkaartje, een observatie checklist voor UWI klachten en patiëntenbrieven. Ook gaat de factsheet in op het belang van goede en duidelijke werkprocessen en worden algemene tips gedeeld om rekening mee te houden in het verbetertraject.

Meer weten over de factsheet of deze downloaden? Lees dan hier verder op de website van UNO Amsterdam.

Online bijeenkomsten

In 2023 organiseert UNO Amsterdam drie keer een online bijeenkomst (45 minuten) waarin op een interactieve manier stilgestaan zal worden bij de zin en onzin van urine sticken. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die werken met kwetsbare ouderen in verpleeghuizen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De bijeenkomsten zijn gepland voor:

  • Woensdag 15 februari 2023
  • Woensdag 31 mei 2023
  • Woensdag 27 september 2023

Meer weten en aanmelden? Lees dan hier verder op de website van UNO Amsterdam.

Vragen?

Neem contact op met projectleider Laura van Buul van UNO Amsterdam via amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.