Infectiepreventie

Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het bestrijden van antibioticaresistentie. Als infecties voorkomen worden hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Ook kan hygiënisch werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen de verspreiding van resistente micro-organismen voorkomen. Bovendien is infectiepreventie ook gewoon onderdeel van goede zorg. Maatregelen dragen bij aan een schone, gezonde en veilige zorgomgeving waarin zorgvragers, maar ook hun mantelzorgers en bezoekers, en zorgprofessionals minder risico lopen om ziek te worden. Eén van de doelstellingen van zorgnetwerk is daarom het bevorderen van de infectiepreventie bij zorgorganisaties in de regio Utrecht.

Home » Projecten » Infectiepreventie

Infectiepreventie per sector

Lees meer over infectiepreventie per sector:

Quick Scan infectiepreventie

Ben jij benieuwd of infectiepreventie goed geregeld is binnen jouw organisatie? Vul dan onze online Quick Scan Infectiepreventie in! De resultaten kunnen je helpen om inzicht te krijgen in waar jouw organisatie staat op het gebied van infectiepreventie en te bepalen waar de belangrijkste risico’s liggen. Op basis van de resultaten kunnen organisaties uit de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk.

handen-wassen-e1605705518381-750x500

Vouchers Infectiepreventie

Het zorgnetwerk kan organisaties in de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg ondersteunen bij het verbeteren van infectiepreventie. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om bijvoorbeeld een audit infectiepreventie uit te laten voeren, scholing voor medewerkers te organiseren of de Infectiepreventie Commissie te laten ondersteunen door een deskundige infectiepreventie om een structurele kwaliteitsslag te kunnen maken.

shutterstock_1733339294

Pool met Deskundigen Infectiepreventie

Het zorgnetwerk ondersteunt verschillende activiteiten op het gebied van infectiepreventie in de langdurige zorg waarbij de ondersteuning van een Deskundige Infectiepreventie benodigd is. Het zorgnetwerk heeft een overzicht gemaakt van DI’ers die ingehuurd kunnen worden door zorgorganisaties die zelf (nog) geen contract met een vaste DI’er hebben.

shutterstock_1665055567

Aanbieders Scholing Infectiepreventie

Het zorgnetwerk stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers. Meer kennis hierover op de werkvloer leidt tot betere naleving van infectiepreventiemaatregelen en tot betere zorg voor cliënten. We kunnen organisaties ondersteunen door middel van een bijdrage in de kosten van een bestaande opleiding op het gebied van infectiepreventie of van een maatwerk in-company training. We hebben een overzicht gemaakt van personen en instituten die scholing op het gebied van infectiepreventie aanbieden.

shutterstock_379693231