Quick Scan Infectiepreventie

Een van de doelstelling van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht voor de periode mei 2021 t/m april 2023 is het bevorderen van de infectiepreventie bij organisaties in de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg. Op basis van de resultaten van een Quick Scan Infectiepreventie kan een instelling uit de regio Utrecht aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt geboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om bijvoorbeeld de kosten van scholing voor medewerkers of ondersteuning door een deskundige infectiepreventie te (helpen) dekken.De vragen van de Quick Scan Infectiepreventie kunnen u helpen om een breed inzicht te verkrijgen in waar uw organisatie op dit moment staat op het gebied van infectiepreventie en waar de belangrijkste risico’s liggen.

Home » Projecten » Infectiepreventie » Quick Scan Infectiepreventie

Stap 1 van 3

  • Onderstaande vragen zijn ingedeeld in vier inhoudelijke categorieën: Organisatie, Protocollen en werkinstructies, Scholing, en Faciliteiten en materialen. Gezamenlijk kunnen ze u en ons helpen om een breed inzicht te krijgen in waar uw organisatie op dit moment staat op het gebied van infectiepreventie en waar de voornaamste risico’s liggen. Het invullen van de Quick Scan zal naar verwachting 15-30 minuten van uw tijd kosten.