Nascholing Transmuraal Samenwerken bij BRMO

Het UMC Utrecht en het AMR Zorgnetwerk Utrecht organiseren een interactieve nascholing over transmuraal samenwerken bij BRMO-dragerschap in de Regio Utrecht.

Home » Projecten » Nascholing Transmuraal Samenwerken bij BRMO

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) komen steeds vaker voor in Nederland. In de ideale situatie wordt bij elke patiëntoverdracht tussen zorginstellingen of naar de thuissituatie goed en tijdig informatie overgedragen als de patiënt drager is van een BRMO of bij verdenking van dragerschap. Deze transmurale samenwerking stuit echter nog vaak op knelpunten, met name in informatieoverdracht en de verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Om deze knelpunten en ieders rol meer inzichtelijk te maken voor de regio Utrecht heeft het UMC Utrecht een onderwijsmodule ontwikkeld. Deze nascholing is reeds 5x georganiseerd in 2022 en zal in het najaar van 2023 nog 3x aangeboden worden.

Doelstellingen

Tijdens deze 4-uur durende multidisciplinaire scholing zal op basis van een simulatie van een BRMO uitbraak of het dragerschap van een BRMO geoefend worden met transmuraal werken met ketenpartners uit de regio Utrecht. Communicatie tussen professionals zal worden geoefend en rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende beroepsgroepen zullen aan bod komen.

Doelgroep

 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Artsen voor verstandelijk gehandicapten
 • Revalidatieartsen
 • Bedrijfsartsen
 • Huisartsen
 • Artsen-microbioloog
 • Artsen infectieziektebestrijding
 • Deskundigen infectiepreventie
 • Verpleegkundigen uit de VVT, GHZ en revalidatiecentra
 • AIOS (in eerder genoemde specialismes)

Data

 • Maandag 20 november van 9.00-13.00 uur
 • Woensdag 22 november van 17.00-21.00 uur
 • Maandag 4 december van 13.00-17.00 uur

Locatie

Utrecht

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze scholing. Het programma is inclusief koffie/thee en catering (conform het tijdstip van de dag).

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door ABAN, de V&VN, het Verpleegkundig Specialisten Register en de VHIG

Meer informatie of aanmelden

U kunt zich aamelden voor deze nascholing via het online aanmeldformulier. Aanmelding staat open voor zorgprofessionals werkzaam in de regio Utrecht. Na verzenden van uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om te bevestigen of er plaats is op één van uw voorkeursdata.

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marinde Hurenkamp via M.K.Hurenkamp@umcutrecht.nl

Download hier de flyer over de scholing om te delen met collega's of andere zorgorganisaties.