Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

MUIZ staat voor Meldpunt voor Uitbraken van InfectieZiekten & BRMO en is een webapplicatie die het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio faciliteert. In 2019 is het zorgnetwerk begonnen met het voorbereiden van de implementatie van MUIZ in de regio Utrecht. Per 1 mei 2021 is de uitrol van MUIZ overgenomen door de GGDrU die verantwoordelijk zal zijn voor het daadwerkelijk in gebruik nemen van MUIZ door zorginstellingen in onze regio.

Home » Projecten » Surveillance » Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

Wat is MUIZ?

MUIZ staat voor Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO en bestaat uit een webapplicatie, in combinatie met een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, meldcriteria en een netwerk van samenwerkende professionals in infectiepreventie. De webapplicatie faciliteert het transparant melden van uitbraken van infectieziekten, Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) en sinds kort ook COVID-19 gevallen aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio. Het zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. De MUIZ software is in 2017 ontwikkeld door de GGD regio Rotterdam-Rijnmond en is inmiddels succesvol geïmplementeerd in verschillende GGD regio’s. Sinds 2019 wordt er gewerkt aan de implementatie van MUIZ in de regio Utrecht.

Hoe werkt het?

Deelnemende zorgorganisaties kunnen uitbraken transparant melden in de MUIZ webapplicatie. Nadat die gemeld zijn, zijn deze direct inzichtelijk voor alle professionals binnen de (op MUIZ aangesloten) ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) en de GGD zelf. Bekijk onderstaande video voor een visuele presentatie van het meldproces in MUIZ en de voordelen voor deelnemende zorginstellingen.

Hoe zit het met de techniek en certificering?

MUIZ voldoet aan alle privacyrichtlijnen, waarbij de infrastructuur van MUIZ voldoet aan de NEN7150 en ISO27001 certificering. Het is een webapplicatie, dus er is géén installatie op een eigen server van de instelling noodzakelijk. Het beheer van de applicatie en de helpdesk liggen bij de software leverancier en vormen dus geen belasting voor de ICT afdeling van deelnemende zorginstellingen.

Als we iets met MUIZ gaan doen, wat zijn voor ons dan de voordelen?

Je kunt met één digitale actie, op het moment waarop het jou uitkomt, melden in plaats van diverse losse meldingen aan GGD, regionale en landelijke ketenpartners. Hierbij is er real-time inzicht in infectieziekten- en BRMO-problematiek binnen de eigen regio en geeft de applicatie een duidelijk overzicht van de problematiek binnen de eigen instelling. Hierdoor is het mogelijk tijdig(er) preventieve maatregelen te nemen indien een patiënt uit een uitbraaksituatie overkomt. Er is tevens een contactlijst ingebouwd waarmee makkelijk contact gelegd kan worden met de professionals vanuit andere deelnemende instellingen.

Welke voorwaarden zijn er om deel te nemen aan MUIZ?

Bestuurders van deelnemende instellingen tekenen een convenant/intentieverklaring t.a.v. het onderling delen van informatie. Iedere individuele gebruiker tekent een geheimhoudingsverklaring voor de toegang tot MUIZ en krijgen hierbij een korte training.

Wat vinden anderen van MUIZ?

Na de implementatie in de regio Rotterdam en Zuidwest Nederland heeft er een evaluatie plaatsgevonden, waarbij de volgende zaken duidelijk werden:

  • 61% vond de ingebruikname van MUIZ gemakkelijk
  • 98% van gebruikers ziet een meerwaarde van MUIZ voor bestrijding van BRMO en infectieziekten in de regio
  • 13 van de 15 huizen in de VVT-sector ervaren tijdswinst door het melden via MUIZ
  • MUIZ scoort gemiddeld een 7,9 voor het melden van uitbraken
  • Meer dan de helft van de gebruikers vindt dat MUIZ leidt tot versterking van het netwerk
  • Bestuurders vinden het overzicht op meldingen (ook binnen eigen koepel) het belangrijkste voordeel

Meer informatie?

Interesse en wil je er meer over weten? Neem dan contact op met team MUIZ via muiz@ggdru.nl.

Meer lezen?

Archief