Regionaal Risicoprofiel 2022

Home » Regionaal Risicoprofiel 2022

Het risicoprofiel brengt de zorgorganisaties in regio Utrecht in beeld, geeft een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent antibioticaresistentie, en beschrijft risicofactoren in de verschillende zorgsectoren. De informatie is afkomstig uit nationale bronnen, regionale rapportages en observaties van zorgprofessionals uit het veld.

Het risicoprofiel is kort samengevat in een infographic. Deze kunt u hieronder inzien. Het volledige rapport bestaat uit verschillende delen. De deelrapportages kunt u via onderstaande links downloaden en raadplegen.

Deelrapportages Regionaal Risicoprofiel 2022