Vacature Epidemioloog (4 uur per week) – VERVULD

Home » Vacatures » Vacature Epidemioloog (4 uur per week) – VERVULD

Bedankt voor je interesse maar deze vacature is inmiddels vervuld!

Ben jij een epidemioloog met affiniteit met het onderwerp antibioticaresistentie en ben je op zoek naar een gevarieerde nevenfunctie? Wij zijn op zoek naar een epidemioloog voor ons Regionaal Coördinatie Team die ook bij gaat dragen aan verschillende regionale projecten!

Waar kom je te werken?

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht is één van de tien zorgnetwerken ABR die in opdracht van het Ministerie van VWS zorgorganisaties en zorgprofessionals bij elkaar brengen om op regionaal niveau antibioticaresistentie te bestrijden. Het RZN ABR Utrecht werkt samen met organisaties uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg. Onze projecten vallen binnen drie thema’s: Antimicrobial Stewardship, Infectiepreventie en Surveillance en het delen van informatie over Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Per 1 januari 2024 starten we een nieuwe subsidieperiode met een breed scala aan interne en externe projecten. Het RZN ABR Utrecht is administratief ondergebracht bij het UMC Utrecht, waar ook het programmabureau huist.

Wat ga je doen?

Je maakt deel uit van het regionaal coördinatieteam (RCT) van het zorgnetwerk. Het RCT is een multidisciplinair team met professionals uit verschillende zorgorganisaties in de regio. Het RCT is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan voor het RZN ABR Utrecht en -vanuit operationeel perspectief- voor de te behalen resultaten. Daarnaast voer je activiteiten uit binnen je eigen vakgebied en draag je bij aan lopende projecten van het zorgnetwerk.

 • Uitvoeren van regionale risicoanalyses op specifieke onderwerpen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data met participatie van de belangrijkste regionale stakeholders.
 • Actualiseren van het regionaal risicoprofiel voor het stellen van prioriteiten.
 • Stimuleren van deelname aan landelijke surveillance door regionale zorginstellingen.
 • Ontsluiten van regionale data uit de landelijke surveillance systemen om doelgericht actie te ondernemen op specifieke thema’s.
 • Inbrengen van methodologische en epidemiologische expertise bij regionale projecten.
 • Verhogen van de kwaliteit van het netwerk en projecten ervan door epidemiologische samenhang tussen de projecten te zoeken en borgen.
 • Bijdragen aan het verder uitbouwen van het zorgnetwerk in de regio.
 • Stimuleren van verbinding en delen van kennis, zowel tussen zorgorganisaties in de regio als tussen regionale en landelijke organisaties, o.a. door deelname aan netwerkbijeenkomsten binnen de regio en overleg met epidemiologen van andere zorgnetwerken.

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent bij voorkeur werkzaam bij een zorgorganisatie in de regio Utrecht.
 • Je hebt een afgeronde academische opleiding gezondheidswetenschappen/epidemiologie.
 • Je hebt affiniteit met de onderwerpen antibioticaresistentie, infectieziekten en zorginfecties.
 • Je hebt ervaring met praktijkgericht onderzoek.
 • Je kunt snel en zorgvuldig informatie verwerken en analyseren en deze goed mondeling en schriftelijk rapporteren en communiceren.
 • Je bent enthousiast, zelfstandig en werkt graag samen in een multidisciplinair team.
 • Je bent bekwaam in statistische analyses en computersoftware hiervoor.

Wat is het aanbod?

We verwachten een inzet van gemiddeld 4 uur per week. Jouw werkgever krijgt deze uren vergoed maar je kunt ook als ZZP-er reageren op deze opdracht.

Het is mogelijk dit aantal uren uit te breiden door inzet op twee nieuwe projecten: het regionaal whole-genome sequencing (WGS) typeringsnetwerk-project en het project m.b.t. de geautomatiseerde detectie van mogelijke epidemiologische clusters van BRMO binnen ziekenhuizen in de regio. Hier kan op verzoek meer informatie over verkregen worden.

Werkzaamheden kunnen in het algemeen vanuit huis of vanuit de werkomgeving van de vaste werkgever gedaan worden. Het gebruik maken van een werkplek op het programmabureau van het RZN ABR Utrecht op het UMCU behoort ook tot de mogelijkheden.

Indeling van je tijd is relatief flexibel. RCT-vergaderingen vinden plaats op de derde dinsdag van de maand van 15.30-17.00 uur, meestal via MS Teams.

Meer weten?

Meer informatie over het zorgnetwerk vind je op onze website: www.abrzorgnetwerkutrecht.nl. Als je aanvullende vragen hebt kun je contact opnemen met Rivka van Deijk via 06 25 777 144 of R.T.vanDeijk@umcutrecht.nl

Sollicitaties, bestaande uit een korte motivatiebrief en een CV, kunnen verstuurd worden naar amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

De vacature staat open totdat wij een geschikte kandidaat gevonden hebben.

Download de vacature hier als pdf-document.

Meer vacatures