Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In verpleeghuizen bestaat een relatief hoog risico op het oplopen van infecties en besmetting met een (resistente) bacterie.

Home » Verpleeghuiszorg » Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Als bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor bepaalde antibiotica wordt het moeilijker om infecties te behandelen. Antibioticaresistentie vormt vooral een risico bij een lage weerstand. Zeker op latere leeftijd of bij ziekte verslechtert je weerstand. Dit is het geval bij veel bewoners van verpleeghuizen. Bij een lage weerstand kun je van een onschuldige infectie erg ziek worden en er zelfs aan overlijden. Daarnaast is antibioticaresistentie risicovol bij medische ingrepen, waar vaak preventief antibiotica wordt toegediend. Als het risico op een infectie te groot is, kunnen artsen de operatie niet uitvoeren. Jaarlijks overlijden wereldwijd zo’n 700.000 mensen aan de gevolgen van antibioticaresistentie. In 2050 zal het aantal doden naar schatting op 10 miljoen komen te liggen De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet antibioticaresistentie als een van de grootste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid.

De beste manier om te voorkomen dat bacteriën resistentie tegen antibiotica ontwikkelen, is zorgvuldig antibioticagebruik. In Nederland zijn artsen zijn doorgaans terughoudend met het voorschrijven van antibiotica. Ook Specialisten Ouderengeneeskunde. Daarom is het aantal bacteriën met antibioticaresistentie relatief laag in ons land. Toch kan antibioticaresistentie ook in Nederland een groeiend probleem worden. Resistentie bacteriën, ook wel BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) genoemd, kunnen in het buitenland opgelopen worden en zich vervolgens in Nederland verspreiden.

In verpleeghuizen bestaat een relatief hoog risico op een infectie en besmetting met een (resistente) bacterie. Verpleeghuizen maken namelijk onderdeel uit van een keten waar veel zorg gerelateerde contacten plaatsvinden. Daarnaast wonen bewoners met een verminderde weerstand dicht op elkaar en wordt isoleren van bewoners bij besmetting (zoals in een ziekenhuis) als niet wenselijk ervaren. In sommige verpleeghuizen is al 1 op de 3 bewoners drager van een resistente bacterie. Voor de veiligheid van bewoners en zorgprofessionals is het belangrijk om de aanwezigheid van BRMO in verpleeghuizen terug te dringen.

Naast zorgvuldig antibioticagebruik speelt infectiepreventie een belangrijke rol bij het tegengaan van antibioticaresistentie. Als infecties voorkomen worden hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Anderzijds kan hygiënisch werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen de verspreiding van resistente micro-organismes voorkomen

Onderstaande infographic van Zorg voor Beter vat het belang van het aanpakken van antibioticaresistentie in verpleeghuizen goed samen.

Vragen?

Lennart van der Klis

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw verpleeghuis kan betekenen? Neem dan contact op met Lennert van der Klis.