Het belang van infectiepreventie

Infectiepreventie voorkomt infecties die het voorschrijven van antibiotica nodig maken. Het helpt ook de verspreiding van resistente bacteriën voorkomen. Bovendien is infectiepreventie een onderdeel van goede zorg.

Home » Verpleeghuiszorg » Het belang van infectiepreventie

Het belang van infectiepreventie

Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het bestrijden van antibioticaresistentie. Als infecties voorkomen worden hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Ook kan hygiënisch werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen de verspreiding van resistente bacteriën voorkomen. Bovendien is infectiepreventie ook gewoon onderdeel van goede zorg. Maatregelen dragen bij aan een schone, gezonde en veilige zorgomgeving waarin zorgvragers, maar ook hun bezoekers en zorgprofessionals, minder risico lopen om ziek te worden.

Toch is er niet altijd voldoende urgentiebesef bij verpleeghuizen dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen op het gebied van infectiepreventie. Het elke dag goed uitvoeren van de richtlijnen over hygiëne en infectiepreventie schiet er nog vaak bij in. Zorgmedewerkers, maar ook collega’s in andere disciplines zoals schoonmaakmedewerkers, hebben het te druk, zijn niet goed op de hoogte, of het is geen gewoonte in het team.

Ook lijkt hygiëne soms te botsen met de huiselijkheid die verpleeghuizen zoveel mogelijk nastreven. Maar uit onderzoek blijkt dat cliënten en hun naasten best bereid zijn om wat huiselijkheid in te leveren, bijvoorbeeld een desinfectiepompje aan de muur van de kamer of het gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen. Ze gaan ervan uit dat de verzorgenden en verpleegkundigen goed kunnen inschatten wanneer hygiënemaatregelen gerechtvaardigd zijn.

De uitbraken van het coronavirus hebben de effectiviteit van infectiepreventiemaatregelen duidelijk laten zien. De uitdaging is nu om blijvende aandacht voor hygiënisch werken te genereren in verpleeghuizen, en infectiepreventie succesvol in te bedden in alle aspecten van beleid en het dagelijkse werk.

Lees verder wat verpleeghuizen kunnen doen om infectiepreventie te verbeteren en hoe het zorgnetwerk daarbij kan ondersteunen op de pagina Aan de slag met infectiepreventie.

Vragen?

Lennart van der Klis

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw verpleeghuis kan betekenen? Neem dan contact op met Lennert van der Klis.