Verslag & presentaties Kennis- en Netwerkbijeenkomst 17 juni 2024

Home » Verslag & presentaties Kennis- en Netwerkbijeenkomst 17 juni 2024

Verslag van de Kennis- & Netwerkbijeenkomst op 17 juni 2024

Op 17 juni jl. was het tijd voor de eerste Kennis- & Netwerkbijeenkomst van het AMR Zorgnetwerk Utrecht. Er waren zo'n 75 deelnemers van verschillende beroepsgroepen en verschillende sectoren. En dat is precies waar het zorgnetwerk naar streeft: Zorgprofessionals samenbrengen om samen te werken op het gebied van antimicrobiële resistentie en antibioticoresistentie.

De dag begon met een welkom door netwerkcoördinator Rivka van Deijk. Vervolgens kregen we een inspirerende presentatie van Prof. Dr. Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het UMC Utrecht. Hij nam ons mee door de geschiedenis van antibioticaresistentie, van de ontdekking van penicilline tot de huidige problematiek.

“De voeten zijn nog droog maar de dijken moeten opgehoogd worden”

Een belangrijke boodschap was dat we in Nederland goed bezig zijn met het beheersen van resistentie. Artsen zijn zich bewust van het belang van terughoudendheid bij het voorschrijven van antibiotica. En ons sterke infectiepreventiebeleid in de zorg voorkomt verspreiding van resistente bacteriën. Er is echter nog veel te doen. In andere landen is de problematiek namelijk veel ernstiger. Sommige landen zijn een broedplaats van resistentie door de vrije verkoop van antibiotica en het gebrek aan riolering en basishygiëne. Via toerisme en migratie komen resistentie bacteriën ook in Nederland terecht. Zoals Jan zei: “De voeten zijn nog droog maar de dijken moeten opgehoogd worden”. En regionale samenwerking is een belangrijke onderdeel van de strijd tegen AMR.

Bekijk hier de presentatie van Jan Kluytmans

Transmurale informatieoverdracht bij BRMO-dragerschap

De tweede plenaire sessie ging over transmurale informatieoverdracht bij overplaatsing of doorverwijzing van patiënten/cliënten die drager zijn van een resistente bacterie (BRMO).

Zorgverleners moeten elkaar op de hoogte stellen

Annelies Smilde (deskundige infectiepreventie, Meander MC) ging in op het belang van maatregelen om verspreiding van BRMO in de zorg te voorkomen. Maar om de juiste maatregelen in te kunnen zetten, is het wel nodig dat zorgverleners elkaar op de hoogte stellen van de BRMO-status van een patiënt. Dat lijkt heel simpel, maar dat gaat toch nog niet altijd goed.

Regionale afspraak om de informatieoverdracht te verbeteren

Nadia van Beerschoten (RSO Trijn) vertelde dat er, om deze informatieoverdracht te verbeteren in onze regio, op dit moment gewerkt wordt aan het opstellen van een Regionale Transmurale Afspraak (RTA) over dit onderwerp. Alle zorgorganisaties die zijn aangesloten bij Trijn hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de expertgroep die na de zomer zal starten met het opstellen van de RTA. Na goedkeuring van de RTA zal het zorgnetwerk organisaties ondersteunen bij implementatie.

Wil je meer weten of meedenken?

Neem contact op met Nadia van Beerschoten (RSO Trijn).

Bekijk hier de presentatie "Transmurale informatieoverdracht".

Parallelsessies

Na het plenaire programma en een korte pauze was er een keuze uit drie parallelsessies.

1. Antibiotic Stewardship: Aanpak bij vermoeden van antibiotica-allergie

Tijdens deze sessie werd aandacht besteed aan het probleem van onterechte antibiotica-allergieën in patiëntendossiers. Allergoloog Pieter Holm (Diakonessenhuis) vertelde dat tot wel 90% van deze registraties onterecht zijn! Hierdoor wordt vaak onnodig een tweede keus antibioticum voorgeschreven. Dit heeft vaak één of meerdere nadelen, zoals minder effectief, meer bijwerkingen en/of hogere kosten. Het gebruik van deze middelen kan bovendien leiden tot meer antibioticaresistentie.

SWAB-richtlijn

Pieter ging eerst inhoudelijk in op de verschillende ongewenste reacties die er bestaan op medicatie, hoe vaak deze voorkomen en hoe ernstig deze zijn. Daarna heeft hij de aanbevelingen uit de SWAB-richtlijn “Aanpak bij vermoeden van antibiotica-allergie” besproken met betrekking tot het beoordelen en mogelijk te verwijderen van allergielabels. Tijdens zijn verhaal was er veel interactie met de zaal, waar veel herkenning was van het probleem.

Nieuw project

Maja Bulatović Ćasalan (allergoloog, Diakonessenhuis/UMCU) presenteerde een nieuw project dat na de zomer van start zal gaan. Dit project wordt gestart om de PEN-FAST klinische beslisregel voor penicilline allergie te implementeren in de workflow van de EPD’s van de vier ziekenhuizen in onze regio. Dit zou de noodzaak voor het uitvoeren van huidtesten bij een antibiotica-allergie label aanzienlijk kunnen verminderen. Bovendien ondersteunt de tool bij de identificatie van alternatieve betalactam antibiotica bij patiënten met een bewezen of waarschijnlijke penicilline allergie.

Videopresentatie

Helaas was er daarna geen tijd meer om de videopresentatie van Mark Slager (apotheker, Apotheek Orion) te bekijken. Hierin geeft Mark een update over het lopende project waarbij huisartsenpraktijken en apotheken ondersteund worden om onjuiste allergie-labels te verwijderen. De videopresentatie kun je hier alsnog bekijken.

Bekijk hier de volledige presentatie van de sessie "Aanpak bij vermoeden van antibiotica-allergie".

2. Infectiepreventie: Handschoenen, gebruik ze juist

In deze sessie ging Nathalie Veldhuizen, deskundige infectiepreventie, in op het feit dat handschoenen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van infectieziekten en de verspreiding van resistentie bacteriën, maar dat ze nog vaak op een verkeerde manier worden gebruikt. Ze legde uit dat verkeerd of onnodig gebruik van handschoenen juist het risico op besmetting verhoogt. Bovendien draagt minder handschoengebruik bij aan duurzame zorg. Deelnemers kregen praktische informatie over over wanneer en hoe handschoenen gebruikt moeten worden.

Tools voor goed handschoengebruik

Daarna werden verschillende materialen gepresenteerd om het juiste gebruik van handschoenen onder de aandacht te brengen, met name toegespitst op organisaties in de langdurige zorg. De deelnemers kregen in kleine groepen uitleg over de verschillende materialen en konden deze ook ter plekke uitproberen. Eén van deze tools waren bespreekkaarten: kaarten waarop verschillende stellingen of casuïstiek te vinden zijn, die aanleiding kunnen zijn voor een gesprek aan de koffietafel. Ook werd er een escape box gepresenteerd, waarbij je in ongeveer 20 minuten verschillende situaties bespreekt rondom handschoengebruik. Deze escapebox kun je zelf namaken met behulp van onderstaande documenten. Maar je kunt de escapebox ook bij ons lenen. Neem hiervoor contact met ons op!

Het werd ervaren als een succesvolle en leerzame sessie. Hieronder vind je de presentatie en diverse informatiematerialen die kunt downloaden en gebruiken binnen je eigen organisatie:

3. Surveillance: Moleculaire typering van BRMO’s

In deze parallelsessie leerden we over moleculaire typering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), met name whole genome sequencing (WGS). Florine Frakking (arts-microbioloog, UMC Utrecht) en Daphne Groothuis (medisch moleculair microbioloog i.o, UMCU/St. Antonius Ziekenhuis) legden uit dat we met behulp van deze techniek het DNA van bacteriën kunnen analyseren en zo nauwkeurig kunnen bepalen of ze aan elkaar verwant zijn. Deze techniek kan ingezet worden om uitbraken vast te stellen en eventuele bronnen van besmetting te identificeren.

Regionaal typeringsnetwerk

Daarna werd uitgebreid ingegaan op het regionaal typeringsnetwerk dat op dit moment opgericht wordt om routinematig BRMO’s uit de regio te gaan typeren. In de medisch microbiologische laboratoria van de regio Utrecht worden jaarlijks ongeveer 2.500 individuele BRMO’s gevonden. Tot nu toe is het grotendeels onbekend in hoeverre er gerelateerde isolaten binnen de regio voorkomen en of (en hoe) er regionale transmissie plaatsvindt. Daar gaat nu verandering in gebracht worden.

Op dit moment ligt de nadruk in het project op de validatie van de gekozen technieken. Na de zomer zal gestart worden met het daadwerkelijke sequencen en data-analyse. Ook wordt er gewerkt aan het systeem om de data beschikbaar te maken voor de deelnemende laboratoria. Uiteindelijk doel is regionale transmissienetwerken in kaart brengen om effectief beleid te kunnen maken om de verspreiding van resistentie te voorkomen.

Bekijk hier de presentatie "Moleculaire typering van BRMO's"

Borrel

We sloten de dag af met een drankje en lekkere hapjes. De borrel was druk bezocht, wat resulteerde in waardevolle contacten en gesprekken. Kortom: een perfecte afsluiting van een middag die bol stond van kennis en inspiratie.

SAVE THE DATE: Netwerkbijeenkomsten infectiepreventie

In het najaar organiseert het AMR Zorgnetwerk Utrecht een aantal netwerkbijeenkomsten voor zorgprofessionals uit de langdurige zorg die betrokken (willen) zijn bij het infectiepreventiebeleid in hun organisatie. Op dit moment zijn wij druk bezig met de invulling van het programma, maar de data staan wel al vast! Bekijk ze hier en zet ze in je agenda.

Alleen samen kunnen we antibioticaresistentie tegengaan! 💪🌍 #SamenSterkTegenResistentie