Vouchers

Een van de doelstellingen van het AMR Zorgnetwerk Utrecht is het bevorderen van infectiepreventie bij organisaties in de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg. Zorgorganisaties uit de regio Utrecht kunnen aanspraak maken op ondersteuning door het AMR Zorgnetwerk Utrecht op basis van de resultaten van de Quick Scan Infectiepreventie. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van verschillende vouchers, die gebruikt kunnen worden om de kosten van één of meerdere activiteiten op het gebied van infectiepreventie te (helpen) dekken.

Home » Vouchers

Voucher Begeleiding door een DI

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht wil organisaties ondersteunen bij het opzetten en structureel borgen van infectiepreventiebeleid. Daarom stimuleert het AMR Zorgnetwerk Utrecht begeleiding door een Deskundige Infectiepreventie (DI) op basis van de individuele behoefte van de zorgorganisatie. De vorm van de begeleiding zal in overleg tussen de organisatie en de DI bepaald worden op basis van de aard van de gewenste begeleiding. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit het opzetten van een infectiepreventie commissie (IPC), het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan na een audit, inhoudelijke advisering over de ontwikkeling van nog ontbrekende protocollen of uitbraakbeleid. Ook het opstellen van onderwijsprogramma’s of het geven van scholing op het gebied van infectiepreventie door een DI is mogelijk.

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht ondersteunt door middel van een voucher in de kosten van de DI.

shutterstock_1674031606-1920x1280

Voucher Audit

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht stimuleert het uitvoeren van infectiepreventie audits door een (interne of externe) deskundige infectiepreventie. Bij een audit wordt op een zorglocatie een groot aantal hygiëne- en infectiepreventieaspecten getoetst aan de hiervoor geldende landelijke richtlijnen en regelgeving. Op basis daarvan kan een verbeterplan worden opgesteld.

Middels dit voucher beoogt het AMR Zorgnetwerk Utrecht een cyclus van audits en heraudits te stimuleren. Dit betekent dat organisaties na een initiële audit een heraudit kunnen aanvragen.

handen-wassen

Voucher IPA

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht ondersteunt het opleiden van een Infectiepreventie Ambassadeur (IPA). (Voorheen werd dit een Infectiepreventie Adviseur genoemd.) De IPA vormt de schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de Contactpersoon Infectiepreventie (ook wel ‘aandachtsvelder’) en/of de medewerkers van de organisatie. Een IPA beschikt over competenties om medewerkers te motiveren, stimuleren en overtuigen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling. Om de functie van IPA goed uit te kunnen oefenen, is het belangrijk dat een IPA vakinhoudelijke aansturing van een deskundige infectiepreventie ontvangt en als zodanig als verlengde arm van de deskundige infectiepreventie deze rol invulling geeft.

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht ondersteunt door middel van een voucher in de kosten van de opleiding en in de kosten van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding om de geleerde theorie binnen de eigen instelling in de praktijk te gaan brengen.

handhygiene