Voucher Audit

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht stimuleert het uitvoeren van infectiepreventie audits door een (interne of externe) deskundige infectiepreventie. Bij een audit wordt op een zorglocatie een groot aantal hygiëne- en infectiepreventieaspecten getoetst aan de hiervoor geldende landelijke richtlijnen en regelgeving. Op basis daarvan kan een verbeterplan worden opgesteld. Middels dit voucher beoogt het AMR Zorgnetwerk Utrecht een cyclus van audits en heraudits te stimuleren. Dit betekent dat organisaties na een initiële audit een heraudit kunnen aanvragen.

Home » Vouchers » Voucher Audit

Wat bieden wij?

Bij een audit infectiepreventie wordt op een zorglocatie een groot aantal hygiëne- en infectiepreventieaspecten getoetst aan de hiervoor geldende landelijke richtlijnen en regelgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd auditformat voor een onafhankelijke beoordeling. Uitvoering van de audit is in handen van een Deskundige Infectiepreventie (DI), bij voorkeur de eigen DI van de organisatie. De DI rapporteert de bevindingen in een standaard format, waar mogelijk voorzien van aanbevelingen. Ook vindt een nabespreking plaats waarin vragen worden beantwoord en een aanzet wordt gegeven tot het ontwikkelen van een verbeterplan op basis van de geconstateerde knelpunten. Indien gewenst kan de DI na het uitvoeren van het verbeterplan een heraudit uitvoeren.

Het zorgnetwerk stelt maximaal €1.140 beschikbaar voor het uitvoeren van de initiële audit en €570 voor het uitvoeren van een heraudit. Per zorgorganisatie kan één voucher voor een audit en één voucher voor een her-audit aangevraagd worden.

Voor wie?

Organisaties uit de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg.

Voorwaarden

De uitvoerder van de audit is een gecertificeerd deskundige infectiepreventie (DI) met ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. Organisaties die geen contract hebben met een DI kunnen een deskundige uit de DI-pool van het zorgnetwerk benaderen.

Een voucher voor een heraudit kan alleen aangevraagd worden na succesvolle afronding van een audit en als de organisatie op basis van de auditresultaten een verbeterplan heeft opgesteld en kan aantonen hier actief mee aan de slag te zijn gegaan. Een heraudit vindt op z’n vroegst zes maanden na de initiële audit plaats.

De volledige voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een voucher voor een infectiepreventie audit vindt u hier.

Meer informatie?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u na het invullen van de Quick Scan Infectiepreventie toegewezen hebt gekregen binnen het zorgnetwerk. Of mail ons op amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

Direct aanmelden?

Download het aanvraagformulier Voucher Audit en stuur deze ingevuld terug naar amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.