Voucher Begeleiding door een DI

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht wil organisaties ondersteunen bij het opzetten en structureel borgen van infectiepreventiebeleid. Daarom stimuleert het AMR Zorgnetwerk Utrecht begeleiding door een Deskundige Infectiepreventie (DI) op basis van de individuele behoefte van de zorgorganisatie. De vorm van de begeleiding zal in overleg tussen de organisatie en de DI bepaald worden op basis van de aard van de gewenste begeleiding. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit het opzetten van een infectiepreventie commissie (IPC), het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan na een audit, inhoudelijke advisering over de ontwikkeling van nog ontbrekende protocollen of uitbraakbeleid. Ook het opstellen van onderwijsprogramma’s of het geven van scholing op het gebied van infectiepreventie door een DI is mogelijk. Het AMR Zorgnetwerk Utrecht ondersteunt door middel van een voucher in de kosten van de DI.

Home » Vouchers » Voucher Begeleiding door een DI

Wat bieden wij?

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht biedt begeleiding door een Deskundige Infectiepreventie (DI) op basis van de individuele behoefte van de zorgorganisatie. De vorm van de begeleiding zal in overleg tussen de organisatie en de DI bepaald worden, op basis van de aard van de gewenste begeleiding. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit het opzetten van een infectiepreventie commissie (IPC), het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan na een audit, inhoudelijke advisering over de ontwikkeling van nog ontbrekende protocollen of uitbraakbeleid. Ook het opstellen van onderwijsprogramma’s of het geven van scholing op het gebied van infectiepreventie door een DI is mogelijk.

Voor het ondersteunen bij het infectiepreventie beleid is 24 uur inzet van een DI voorzien. Het AMR Zorgnetwerk Utrecht vergoedt geen reistijd van de DI, alleen daadwerkelijk gemaakte uren ten behoeve van de begeleiding. Het maximale uurtarief dat vergoed wordt door het Zorgnetwerk is €95 incl. BTW. Het maximale voucherbedrag komt daarmee op €2.280, onafhankelijk van de afspraken die de organisatie maakt met de DI.

Voor wie?

Organisaties uit de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg.

Voorwaarden

De DI die de IP Commissie begeleidt is een gecertificeerde DI met ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. Organisaties die geen contract hebben met een DI kunnen een deskundige uit de DI-pool van het zorgnetwerk benaderen.

De volledige voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een voucher voor Begeleiding Infectiepreventie Commissie vindt u hier.

Meer informatie?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u na het invullen van de Quick Scan Infectiepreventie toegewezen hebt gekregen binnen het zorgnetwerk. Of mail ons op amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.

Direct aanmelden?

Download het aanvraagformulier Voucher Begeleiding door een DI en stuur deze ingevuld terug naar amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.