Webinars

Deskundigheidsbevordering op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie is één van de doelstellingen van het zorgnetwerk. Daarom worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met een kenniscomponent en nascholingen georganiseerd. Op deze pagina vind je informatie over webinars die nog plaats moeten vinden maar ook over webinars die al plaats hebben gevonden maar integraal terug te kijken zijn.

Home » Webinars

Antibiotica bij infecties van maag en darmen

In het kader van de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) hebben de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie samen met de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) op dinsdag 21 november 2023 het webinar “Antibiotica bij infecties van maag en darmen” georganiseerd. In het webinar was aandacht voor de inhoud van de nieuwe SWAB-richtlijn “Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree” waarbij de focus lag op de onderdelen die het meest relevant zijn voor antibiotic stewardship. Daarnaast werd dieper ingegaan op Clostridioides difficile binnen en buiten het ziekenhuis.

Play Video

Handschoengebruik verminderen en tóch infectiepreventie verbeteren

Binnen de infectiepreventie spelen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen een belangrijke rol om verspreiding van infectieziekten of resistente bacteriën te voorkomen. Zo bescherm je zowel de patiënt/cliënt als de zorgverlener. Maar verkeerd en onnodig gebruik van handschoenen verhoogt juist het risico op besmetting. En minder handschoengebruik draagt ook bij aan duurzame zorg. In het kader van de Infectiepreventieweek 2023 hebben de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in samenwerking met het Green Team van de VHIG op donderdag 25 mei het webinar "Handschoengebruik verminderen en tóch infectiepreventie verbeteren" georganiseerd.

Play Video

Antibiotica Allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?

In het kader van de World Antimicrobial Awareness Week 2022 organiseerde het zorgnetwerk i.s.m. de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) op maandag 21 november het webinar "Antibiotica allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?". Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship zijn incorrecte of onvolledige allergie registraties een probleem omdat ze de behandelaar dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum, vaak middelen met een breder spectrum. Het gebruik van deze middelen kan sneller leiden tot antibioticaresistentie. Ook zijn alternatieve antibiotica soms minder effectief en/of veroorzaken ze meer bijwerkingen of hogere kosten. Onjuiste antibiotica-allergie registraties zijn een probleem dat in de hele zorgketen speelt. In dit webinar wordt ingegaan op de achtergronden van antibiotica allergie, de richtlijnen bij verdenking van een allergie, en ervaring bij het ontlabelen van onterechte registraties in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

Play Video

CPE, wat moet je ermee?

Carbapenemase-producerende Enterobacterales (CPE) zijn bijzonder resistente bacteriën en infecties met deze verwekkers zijn daardoor uitermate moeilijk te behandelen. Sinds 1 juli 2019 is er een meldingsplicht voor CPE. Tot nu toe deden de meeste uitbraken zich voor in ziekenhuizen. Maar recente uitbraken laten zien dat verspreiding tussen instellingen ook voorkomt. Het is daarom belangrijk dat zorgprofessionals in de eerste lijn en langdurige zorg op de hoogte zijn van de specifieke eigenschappen van dit type resistente bacterie en de benodigde maatregelen bij (verdenking van) dragerschap of besmetting. Daarom heeft het zorgnetwerk in samenwerking met de GGD regio Utrecht, het UMC Utrecht, het St. Antoniusziekenhuis en het Diakonessenhuis op 18 oktober 2022 een webinar georganiseerd over CPE.

Play Video